De kozientjes: een keizerlijke update

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     568 Views     Leave your thoughts  

Zondag 17 april 2016. Ik houd er aan om even een update te maken van de voortgang van mijn kronieken van de Westhoek. Het hoofdstuk over het leven van keizer Karel is al gevorderd tot in het jaar 1548. Nog tien jaar te gaan. Ik schat het voor mezelf in als nog een maand voor mijn volgende publicatie klaar zal zijn om ingeblikt te worden als de volgende kroniek in de reeks. Het is een uitdaging om de 2400 bladzijden tekst van de 6 boeken die de Schotse historicus William Robertson schreef rond de jaren 1750 te transformeren tot een eigentijds verhaal. Om de ongeduldige lezers onder mijn sympathisanten te plezieren, laat ik graag even onderstaand fragment lezen. Een deel van de tekst die ik vanmorgen tussen 6u en 7u heb neergeschreven. Voor mijn wekelijks bezoek aan de bakkerij en mijn traditioneel gesneden bruin brood en de ovenverse koffiekoeken. Ik ga er direct aan beginnen zie! Smakelijk…

…… Een publieke opinie verander je niet, zelf niet met geweld. De nieuwe leer is en blijft heidens en blijft op algemeen verzet stuiten. Karel leeft in de veronderstelling dat hij de Duitsers klein heeft gekregen en vertrekt in september 1548 naar de Nederlanden met in zijn zog de nog altijd gevangen keurvorsten van Saksen en Hessen. Kwestie van even te tonen wie er de baas is en wat er gebeurt met hooggeplaatsten die zich durven te meten met de keizer. De belangrijkste Vlaamse steden mogen zijn bezoek verwachten. Ik kom het doel van de rondreis te weten: Karel zal zijn eenentwintige jarige zoon en opvolger Filips voorstellen aan de bevolking.

Filips heeft Spanje in de goede hand van zijn neef Maximiliaan achtergelaten. Die laatste is de zoon van Karels broer Ferdinand die nota bene getrouwd is met Maria, de dochter van de keizer zelf. Neef en nicht, inteelt van de zuiverste soort aan het hof van Spanje. Filips arriveert in Brussel op 25 november 1548 en wordt als troonopvolger verwelkomd in al de steden van de Nederlanden waar hij met ongemene pracht en luister wordt binnengehaald. De tournee vindt plaats tijdens de aprilmaand van 1549.

‘Het volk bleef niet in gebreke zijn persoon alle eerbied te betonen. Feesten, steekspelen en allerlei vertoningen werden dagelijks tot zijn eer gegeven met die ongemene kostbaarheid die handeldrijvende volkeren graag ten toon spreiden bij gelegenheden als deze en waarbij ze dan van hun gewone regels van spaarzaamheid afwijken.’ Elke stad wil zich in deze ‘battle for sympathy’ blijkbaar profileren als de plaats die het meest overheeft voor de nieuwe prins.

Schrijver William Robertson weet blijkbaar al meer. De nieuwe sterke man zal geen gewone zijn. Zijn verwittiging is meteen duidelijk: ‘maar te midden van deze feesten en spelen liet Filips duidelijk de natuurlijke gestrengheid van zijn karakter zien. Ofschoon hij nog in zijn prille jeugd zat, had hij niets aangenaams in zich en hoewel het in zijn belang lag om zijn volk te behagen, toonde hij zich allesbehalve vriendelijk of spraakzaam. Bij alle gelegenheden hield hij zich trots en terughoudend.’

‘De openlijke afkeer voor de Vlamingen en de eenzijdige voorkeur voor de Spanjaarden die hem vergezelden, mishaagden de Vlamingen ten uiterste en gaf aanleiding tot deze afkeer die later een omwenteling in zijn staten zou veroorzaken die erg nadelig zou zijn voor de Spaanse monarchie.’ Ik moet onbewust nog eens terugdenken aan de eerste Spanjaarden die in september 1496 zijn grootmoeder Johanna van Castilië vergezelden bij haar komst naar Vlaanderen, waar ze voor de eerste keer zou kennis maken met zijn grootvader Filips de Schone.

Keizer Karel heeft in die periode in steeds ergere mate last van zijn jicht. Ik steek even mijn licht op in de geschiedenis. Zijn kwaal, bij ons de ‘kozientjes’ genoemd, nee niet de inteelt waar ik net over had, heeft vooral te maken met zijn meer dan gezonde eetlust en zijn voorkeur voor zaken die hem meer kwaad dan goed doen. Ansjovis en wild bijvoorbeeld jagen het gehalte van urinezuur in het lichaam steil omhoog. Net zoals de witte Rijnlandse wijn die hij drinkt bij sloten. De keizerlijke beker staat altijd leeg. Bij elke maaltijd giet hij minstens één liter naar binnen. Met de jaren veranderen de keizerlijke handen in knobbelige, knoestige en vormeloze aanhangsels die inderdaad voor een ongelooflijke pijn moeten zorgen………

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>