De moorden in Vlamertinge en Diksmuide

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       3 years ago     1243 Views     Leave your thoughts  

Mijn grootvader al mama’s kant heeft nog een keer verteld van een moordzake, gebeurd in Vlamertinge op een zekere zundag onder d’hoogmesse van ten tien. De moordenare was een persoon die lange tijd werkte bij een zekere Decoene, een hofstee op den ‘Ouderdom, dus langs de bane Vlamertinge-Elverdinge, rechtover een grote hofstee van Desmytter. ’T Was een dubbele moord, de boerinne en heur zeuntje. De moord is uitgekomen en ’t was een zekere Kesteleyn die dat gedaan hadde. Je werkte hij bij me nonkel, de nonkel van mama. Kesteleyn woonde op de Poperingse steenweg op Vlamertinge. Nu op dien dag speelden Kesteleyn’s jongens buiten op strate en ’t kwam daar een vrouwe vragen als ulder moeder thuis was, dus Kesteleyn’s wuuf. ‘Ja’s’, zeiden ze, ‘z’is bezig aan ’t werk, ze zou niet geren hebben da je gaat, z’is aan ’t wassen! ’t Is al bloed.’ Als die vrouwe dat hoorde ging ze toch binnen, ze zag dat. ‘Tiens’, zegt ze, ‘’t is wel een grote kuipe bloed’. ‘Ja’t zegt Kesteleyn’s wuuf, ‘me man is gegaan naar ’t hof lijk gewunte en ’t was een koe die slecht kolfde en ’t sputte al bloed op ze kleers. ’t Is dat da’k afwassen.

Deur dat de moord ondertussen al bekend was, hadden ze rechtuit vermoedens op Kesteleyn. J’heeft afgehaald geweest van de gendarmen, in’t gevang gestoken en proces. Maar voor da proces was me nonkel ook geropen, als getuige vermits Kesteleyn daar zo lange jaren gewrocht heeft. Me nonkel zei: ’t Kut hem nie zijn!’ Daarmee aanzagen z’hem biekan als medeplichtige. ’t Moste er om doen, in dien tijd was er een zelfste moord gebeurd tegen Diksmuide en z’hadden bestatigd dat ’t afsnijden van den hals, van denzelfden hand moet geweest zijn lijk in Vlamertinge. Z’hadden toen ook al vermoedens op dien Kesteleyn.

Binst ’t proces heeft Kesteleyn dat bekend. Dien moord heeft gebeurd op een nacht tussen ten tienen ’s avonds en ten vieren ’s nuchtens. Dien dag dat ’n da gedaan hadde, had hij van te vieren ’s nuchtens tot te negen de blenden gedraaid, gekèrd, en ten negen gestopt, gegeten en ten tienen was hij thuus. ’t Was daarop dat me nonkel zei dat ’n ie da nie koste gedaan hebben. J’is de lesten geweest die in Ieper geguillontineerd geweest heeft. Mijn moeders vader heeft geweest om dat te zien, peter August. August Camerlinck. Op ’t lest ogenblik heeft ie vergiffenisse gevraagd aan de twee families waar dat’n da gedaan hadde. Je was knecht bij nonkel Costenoble. Nonkel zei dat’n nooit nieten gedaan hadde en noois nieten gestolen.

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>