De nieuwe garde van Bravezeele

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  , ,      3 years ago     452 Views     Leave your thoughts  

Achter dat ’n meer of veertig jaar jaar goeden dienst è daan had, ging Florent, de garde van Bravezeele op zyn pensioen. Florent had, in ol die jaren, nooit geen groote moeilykheden had met de menschen van zijn gemeente en de menschen oek niet met hulder garde. Florent klapte daarover met de nieuwe garde, ols ze tegoare ’n pinte dronken in ’t Hof van Commerce.

‘Er is maar één waarmei da’k in de laatsten tijd oltemets ruuze had ….’ zei Florent …’en dat wos nog wel met de nieuwe schoonzeune van de burgemeester …!’ De nieuwe garde moeste lachen …..

‘Dat is ’n ventje met ’n ongehoorde pretentie’, vervolgde Florent,’ een die peinst dat ’n entwot meer meugt doen of ’n ander!’ ‘K gaan daarmei moeten rekening houden dé’, grimmeelde Gaston, de nieuwe garde ….

’t Wos op ’n keer, ’n tijd later, dat iedereen van de gemeente naar het gemeentehuis moeste gaan om papieren te laten invullen. Daarvoren zat de nieuwe garde ’s voornoens op zijn bureau … Omdat er nogal veel te vragen en in te vullen wos, duurde dat nogol lange, zodat er op zeker moment ’n reeke menschen voor z’n bureau stoegen te wachten. ’t Wos dien dag snikheet en de garde liet de deure van zijn bureau openstaan, zodat ’n ieder keere koste roepen dat de volgende mocht binnengaan.

Olmetekeer kwam meneere François, de schoonzeune van de burgemeester daar toe met z’n auto. Hij bekeeke ’n moment die reke menschen daar staan, grolde entwot in z’n eigen en zonder tegen entwien entwot te zeggen, wrong hij hem tusschen de menschen naar vooren…. Er durfde natuurlijk niemand entwot zeggen, omdat ze zage, dat ’t meneere François wos….

Met ’n groote geste ging meneere François bij de bureau van de garde gaan staan. De garde keek op en hield op met schrijven ….

‘Jamaar meneere, dat gaat hier olzoo niet wei’, zei de garde stijf kalme. ’T Is hier elk op zijn toer man, je zijt gie toch laatste toe è kommen, ‘k zag je stoppen met joen auto, je ga gie moeten van achter gaan staan en joen toer ofwachten!’

Meneere François schoot direct in ’n groote koleire. ‘Zeg mien ’n keer garde’, riept ‘n, ‘je weet gie oltemets niet zeker wien da’k zijn?’ De garde bekeek meneere François ’n keer goed, boven z’n bril, binst dat ’n den telefoon oppakte. ….

‘Dag ievrouwe, zou je ’n keer naar de burgemeester willen overschakelen?’, zei de garde binst dat ’n zijn bril verzette.’

‘Hallo burgemeester!’, zei de garde ….’ ‘k staan hier met ’n triestig geval … joen nieuwen schoonzeune is hier djuuste in ’n haaste binnengekommen è loopen en ’n weet zelve niet meer wien dat ’n is ….jaja, ’n vraagt het tegen mien …. Wuk moet er daarmei gebeuren?’

KWAAK – De Ijzerbode 1996

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>