De orkaan van zaterdag

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     578 Views     Leave your thoughts  

De orkaan van zaterdag heeft in België en Holland gewoed. Nog nooit zijn in één orkaan zoveel ongelukken gebeurd als in dit, gepaard op sommige plaatsen met hevige donder en bliksem. De veroorzaakte schade is onzeggelijk.

Te Poperinge regende en woei het hevig de zaterdag namiddag en geheel de nacht. Het getal bomen die ontworteld zijn langs de Ieper, Proven, Westvleteren en Abele kalsiede en zelfs in de hovinen in de stad is groot. In de Katholieke kring werd een grote boom gans de kroon afgewrongen. In vele plaatsen werden ‘s nachts pannen van het dak gerukt en ruiten uitgeslegen. Bij Emile Lobeau op de Grote Markt, vielen drie reeksen pannen door een glazen veranda.

De telefoon- en telegraafdiensten leden erg en de tramdienst was de zaterdag en de zondag geheel ontredderd. De tram uit Watou kwam de zaterdagavond te 11u aan. De zondag konden heel de dag de trams niet verder rijden dan Beveren.

Tussen Roesbrugge en Beveren lagen 29 grote bomen om, de tramlijn versperrend en de riggels uitheffend. Geheel de zondag, door felle regen, moesten al de werklieden zagen en houwen, putten vullen en lijnen ophogen en slechts om 6 ½ ure ‘s avonds werd de tramdienst gedeeltelijk hersteld. Bij de herstellingswerkenwerd de piqueur Verhelst nogal erg aan de voet gewond.

In de omliggende gemeenten. Te Stavele is een zware boom op de hoeve van Jules Van Engelandt gevallen. Met zijn grote kruin verbriujzelde hij bijna gans het dak, het uitgedorsen graan dat op de zolder lag, heeft door de regen veel schade geleden.

In de Krombekestraat zijn er veel huizen beschadigd. Op het dak van het woonhuis van S. Devick, slachter, heeft de woeste wind een grote opening gemaakt. Van de bewaarschool zijn er veel pannen afgewaaid. In de weide van H. Labeur zijn er veel bomen ontworteld, al het fruit is afgewaaid. Te Proven zijn veel bomen omgewaaid. Een wagen stro werd door de wind omgeslagen en de veranda van M. Gryson is gans weggewaaid. Te Lo werd een paard ter hofstede van Remi Matthys door de donder lam geslagen.

Te Pollinkhove is in de weide van Henri Delanote-Ryckeboer een der beste melkkoeien doodgeslagen. Verscheidene bomen werden ontworteld. De huizen hebben veel schade geleden. Overal werden schouwen en dakpannen afgerukt en ruiten en vitrinen verbrijzeld. Te Vladslo gebeurde een erg ongeluk. Een jonge vrouw van 28 jaar oud ging een tak oprapen die van een boom gewaaid was. Toen zij de vracht wegtrok, viel juist een grote tak van een andere boom en trof haar op het hoofd. Ze was op slag dood.

Langs het zeestrand

was het akelig om zien. Het was onmogelijk zich op de dijken recht te houden. De golven, welke soms een hoogte bereikten van 8 tot 10 meters, bonsden met oorverdovend gedruis tegen de golfbrekers. Te De Panne was het schouwspel indrukwekkend. De golven beletten de gezichtseinder te zien, het schuim vloog hoog in de lucht. Op de dijk was het verkeer zeer gevaarlijk. De daken van het meestendeel der kabienen waren afgerukt en werden in alle richtingen rondgeslingerd.

Te Oostende is de aangerichte schade overgroot. Vele villa’s en hotels hadden reeds hun winterkleding aan: overal werd dit afgerukt. Een toerijtuig sloeg door de wind om. Het peerd bleef op de slag dood en de twee inzittenden werden erg gekwetst. Maar de grootste schade werd aangericht op de markt waar nog vijf barakken stonden, overgebleven van de kermis; deze vormen nog slechts een puinhoop uit. Van de prachtige caroussel-salon van M. Overmeer, die sedert vele jaren te Poperinge staat met de kermis, blijft omzeggens niets meer over. Gans het achterste gedeelte is vernield: machines, orgel, paarden, ook de kunstvoorgevel is totaal vernield; men rekent de schade op minstens 25.000 fr.

Een man werd met zulk geweld ten gronde geworpen dat men hem met gekloven schedel opnam. Een verhuiswagen werd insgelijks omgeslagen. In alle steden langs de kust werd onzeggelijk veel schade aangericht aan villa’s, hotels en kabienen. De dienst tussen Dover en Oostende werd tijdelijk opgeschort. De schepen die in de haven lagen ondergingen veel schade daar zij hevig tegen elkander geslingerd werden.

Veel gemeenschappen per telefoon werden volledig afgebroken. Verscheidene matrozen en vissers zijn verdronken. Te Roeselare, Kortrijk, kortom overal, heeft het onweder schrikkelijk huisgehouden en schade aangericht. Te Middelkerke is de cursaal ingestort. Een meisje werd dodelijk gekwetst.

Lijken door de zee aangespoeld.

Te Bredene, Middelkerke, Wenduine en Zeebrugge werden lijken op het strand geworpen. Onder de talrijke schipbreuken meldt men deze van de Belgische Loodsschooner II van Vlissingen, die met 15 koppen vergaan is. Een tweede Belgische Loodsschoner, nr 9, wordt ook vermist en te antwerpen is men in de grootste onrust over zijn lot. Men vreest dat hij ook met man en muis omgekomen is.

Het Russisch zeilschip City of Benares, varende van Queenstown naar Sundwall, is gestrand op de dijk van Westkapelle en is totaal wrak geslagen. Tien zeelieden zijn omgekomen. Van op het strand kon men lijnen in het schip werpen en zo 8 matrozen redden.

Op de Schelde:

scheepsrampen en overstromingen. De storm van zaterdagnacht die door gans het land op zulke verschrikkelijke wijze huis gehouden heeft, woedde bijzonder vervaarlijk op de Nederschelde. Tot maandagavond waren er 80 schipbreuek gemeld, doch het aantal gezonken schepen is veel groter. Men zal de ware droeve toestand eerste binnen enkele dagen kennen wanneer men een algemene optelling gedaan heeft.

De dijk van de Karelpolder is op een grote lengte doorgebroken. Geheel de streek staat onder water. De stroming van het water was zo hevig dat er 40 schepen meegezweept en gezonken zijn. In de andere provincies is de schade aan schepen en huizen zeer aanzienlijk. Verscheidene personen zijn insgelijks verdronken.

De overstroming die de gemeente Rumst geteisterd heeft was verschrikkelijk. Het was rond 9 uur toen de dijk doorbrak. Op een oogwenk waren de markt en de omliggende straten onder water. De bewoners moesten naar de zolder vluchten. Het water steeg 2 meters hoog in de huizenb. Al wat op het gelijkvloers van de woningen stond, meubels en eetwaren, zijn beschadigd of bedorven.

De bewoners zaten tot de zondag in hun huizen geblokkeerd. De Scheldedijk werd doorgebroken te Berlare. Verscheidene hectaren staan onder water, de schade is zeer groot. Te Brussel werd veel schade aangericht aan parken en huizen. In Henegouwen, Roebaais, Toekronje en geheel het noorden van Frankrijk heeft de orkaan ook lelijk huisgehouden.

In Holland.

Gans de Bruinisser mosselvloot is vernield. Zaterdagmiddag werden er 130 schepen uit de haven weggeslagen. Al die schepen liggen op het strand geworpen of stuk geslagen. De vissersbevolking van Bruinisse is gans haar vloot kwijt en geen enkel schip was verzekerd. De schade is onberekenbaar. Ongeveer 240 huisgezinnen zijn zonder broodwinning. Onder Steenbergen zijn 28 lijken aangespoeld. Men zag lijken voorbij drijven, onder andere een vrouw met haar kind aan de borst vastgebonden.

Uit ‘De Poperinghenaar’ van augustus 1911 – www.historischekranten.be –

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>