De paster van Watou

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       9 months ago     305 Views     Leave your thoughts  

Narden Kriekesteen van Watou wos weere thuus è kommen, halverweege in d’achternoene met è fermen savel op. Stefanie, zyn vrouwmens hadde hem met veele moeite naar de voute kunnen krygen. Zoodat ze djuuste weer benêen wos, klopte er entwien op de voordeure…. ‘t Wos meneere paster die de deure openstak.

‘Geen belet’ riep meneere paster, ‘dag Stefanie, ‘k zyn è keer kommen gedag zeggen binst da’k op ‘n hoek zyn.’

‘Dat is styf wel, meneere paster’, zei Stefanie…..’zej je, ‘k gaan è druppel schinken’. ‘Hoe gaat dat hier nog ol?’, vroeg de paster.

‘Slecht’, zuchtte Stefanie….’van sichten dat Narden aan de ziekebond is, moet ‘n è paar keeren te weeke naar den dokteur in de voornoene, en iedere keer keer komt ‘n snippedronke naar zyn kot. ‘k hèn ‘n djuuste weere naar zyn bedde moeten sleepen.’

‘Je doe mien horkten, mensche’, zei de paster ….., ‘ik gaan ‘n è keer op zyn duimen moeten kloppen dè.’

‘Och, doet dat om de liefde Gods è keer, jammerde Stefanie.

‘Ja, maar ‘t is de kwestie van ‘n op ‘t gepaste moment te zien in ‘t dorp’, replikeerde de paster.

‘Wel, ja gaat daarvan morgenvoornoene ol d’occasie hèn zi’, vertelde Stefanie. ‘Hij moet weere naar den dokteur by ‘t joenent achter è pikeure…en is daar nooit maar è moment binnen, maar je moet hem kunnen stekken rechtover in ‘De Kloeffe’. Je gaat gemakkelijk zyn veeloo verkennen want en is nu olgeheele in ‘t rood è schilderd!’.

‘Wuk, in ‘t rood?’, vroeg de paster. ‘Waarom djuuste in ‘t rood’?’

‘Héwè, ie zegt dat dat is voor ‘t geval dat ‘n entwaar moet achterlaaten onder route in è dyk om ‘n olzoo gemakkelyker weere te vinden.’
Meneere paster koste hem bykans niet inhouden van ‘t lachen. ‘n Dronk zyn druppel uut en ging voort. ‘s Anderendaags in de voornoene zag meneere paster Nardens veeloo ol by ‘n dokteurs staan.

‘Ha….. ‘k gaan dat moeten in d’ ooge houden’, peinsde de paster, ‘..en van zoodat ‘n buuten komt ga ‘k ‘n stekken!’

Meneere paster keek nu en toen è keer buuten, maar ‘t gerochte ol teegen ‘n noene en dien veeloo stoeg daar nog. ‘t Wrochte è zoo op zyn zilven, dat ‘n ol metnekeer de straate overstak naar ‘n dokteurs om te vraagen wuk dat er haperde met Narden. Maar op ‘t moment dat ‘n by de voordeure kwam, hoorden ‘n bachten hem entwien è pinne ofdraaien…’n keek omme en ‘n zag Narden ol waggelen uut de kafee kommen.

‘Ha, je gebruikt gie zulke bedrieglyke toeren’, riep de paster…’joen veeloo by ‘n dokteurs laaten staan en rechtover gaan zuupen!’

‘J hèt gie dat verkeerd op wei, meneere paster’, zei Narden. ‘Den hoeveelsten zyn we vandaage?’

‘Wuk hèt dat daarmei te maaken’, schoot de paster uut. ‘Styf veele wei’, brabbelde Narden…’Zie je gie daar die ronde plaate aan de muur? ..Héwè ‘k meugen ik vandaag aan deze kant parkeeren!’

Kwaak in ‘De Ijzerbode’ van 1982

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>