De pillampe van Frutten Schrevel

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 month ago     110 Views     Leave your thoughts  

‘t Wos de laatsten zundag van oktober en gelyk geweunte, herbergkermesse in ‘D ‘Hooivumme’ toe Berthas van Alidoor Smytters.

‘D ‘Hooivumme’ stoeg olgeheele ten uutkante, tusschen Hondschote en Leisele, djuuste teegen de frontieren, ol de belgieksche kant. Natuurlijk wos er daar nu geen grooten verkoop meer. Maar in ‘n tyd, dat de blauwerie te vullen in gang wos, wos er daar vroeg en laate volk.

”k Hèn ik hier van olles mei è maakt met die gasten’, vertelde Bertha, ols ze in è vertrouwelijke koutenantie gerochte… ‘d’ eene keer dronken ze van kontentement omdat ze wel verdiend hadden en è andere keer van spyt en koleire omdat ze hulder marchandieze kwyt è speeld waaren.’

Nu, achter wel veertig jaar, kwamen ze nog allemaale geern è keer naar Berthas en surtout met d’ herbergkermesse waaren z’ er ollemaale. Ze zaaten daar nu op hulder gemak te kaarten, want ‘t waaren nu ol gedaagde menschen, den eenen met è knie die nie ol te wel meer mei è wilde en den anderen è beetje kort van asem, maar nog oltyd met ‘t zelfde vier in hulder oogen ols ze klapten teegen Bertha van overtyd….

‘k Hadde geheel ‘n avond ‘vulle bak’ è wist, maar ‘t gerochte rond den twaalven en ‘n grooten deel begoste ol of te zakken naar huus. ‘t Wos maar Frutten Schrevel die nog by ‘n toog bleef ludderen en nog geen goeste hadde om voort te gaan. Frutten weunde wel è halve uure gans vandaar in è vernukkeld kotje geheele teegen Cappel.

”t Is helledonker buuten wei, ‘k gaan ik nooit mien kot vinden’, zei Frutten…’Hè je gy daar geen pillampe Bertha, da’k niet verdoolen onder route’.

Z ‘haalde è pillampe uut de keuken en zei, ‘Hier gi zaage… j’hadde overtyd geen pillampe nodig om je route te vinden ennée, maar ‘k zou willen hèn da’je die pillampe zo rap meugelyk weere bringt wei, dat ze daar niet verdoolt è raakt in joen villa!’

‘Je meugt gerust zyn, Bertha’, zei Frutten…’k gaan zeere nog een drinken!’ ‘Nee, nee je, man’, zei Bertha…’ga gy maar zeere naar huus, we gaan wyder sluuten!’.

‘Oek wel!’, zei Frutten en è ging voort. Bertha ruimde nog de glazen van de tafeltjes. Alidoor sloot de voordeure, klopte zyn puupe uut en è moment laater waaren z’olle twee in de zalige ruste.’

Maar è paar uuren laater schoot Bertha olmetnekeer wakker. ”k Gelooven dat er entwien aan de voordeure buust!’, zei ze teegen Alidoor die oek wakker wos. Ze keek deur ‘n dakvenster en riep ‘Wien is er daar?’

”t Is ik, Bertha’, riep Frutten Schrevel. ‘Héwè, zy je gy nog naar je kot niet?’, riep Bertha.

”k Hèn ol thuus è weeste wei, Bertha’, zei Frutten, ”t ging voor nieten met die pillampe en ‘k zyn hier ol weere d’r mei!’

‘Je zyt gy zeker onderholf zot van daarmei nu weere te keeren!’

‘Maar Bertha toch’, zei Frutten…”j Hèt zelve è zeid da’k ze zoo rap meugelyk moeste weere bringen!’

Kwaak in ‘De Ijzerbode’ van 1983

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>