De reizen van Jan van Zillebeke

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     539 Views     Leave your thoughts  

Jan Taccoen schijnt geleefd te hebben voor en van zijn reis naar het H. Graf. De reis heeft hij eigenlijk driemaal aangepakt. De eerste maal, op de vrijdag voor Palmzondag van het jaar 1500, vertrok hij met zijn dienaar Willem Brulart via Keulen naar Rome. Van daar reisde hij over Loreto naar Venetië om er in te schepen voor Jeruzalem. Hij geraakte er echte niet scheep en keerde over Piëmont en Bourgondië naar Zillebeke terug. Zijn tweede reis ‘en intention de visiter Venise et de là passer en Jhéruzalem” bracht hem in 1509 weer niet verder dan Rome. Zijn derde reis bereidde hij voor door een pelgrimage (maart 1512) naar Compostella, met een boot uit de haven van Nieuwpoort heen en terug.

Op 21 maart 1514 – derde keer goede keer – vertrok Jan Taccoen voor de grote reis. Ditmaal langs een andere route. Hij ging over Brugge naar Sluis waar hij inscheepte voor Lissabon. Een storm verhinderde hem onderweg nogmaals Compostella te bezoeken. Over Sardinië en Sicilië bereikte hij Syrië op 12 september. Te Jeruzalem was hij de gast van de patriarch. Zijn terugreis liep over Jaffa, Rhodos, Sicilië en Lombardije. Hij kwam te Gent aan op 9 maart 1515, enkele dagen na de blijde inkomst van prins Karel in de hoofdstad van Vlaanderen.

De reisgezellen van deze juist gedateerde Jeruzalemreis waren Joris Mailliard en een dienstknecht. De vijf gezellen van zijn tweede (ongedateerde) reis, die Jeruzalem via Venetië zocht te bereiken, waren; Jean Foret, een priester uit Kamerijk en proost van Bethune, André Sobre Villain, een Ieperse priester, Joos van de Poorte van Moorslede, Roger Gantois van Rijsel en Otto vanden Bossche van Kortrijk.

Bijzondere aandacht verdient hier Joos II van de Poorte, gezeid van Spierre, heer van Moorslede, Lange Marliere en Mosschersambacht. Hij was de zoon van Joos I van de Poorte, die onder meer raadsheer (1454-1463) was in de Raad van Vlaanderen. De moeder van Joos II was Barbara de Baenst uit het geslacht van Jeruzalemvaarders. Joos II was gehuwd met Joanna van Coyghem. Hij overleed in 1525 en lag begraven in het hoogkoor van de parochiekerk van Moorslede.

De reizen van Jan Taccoen zijn vooral belangrijk omdat hij een relaas ervan heeft opgesteld. Een Franse versie van dit verhaal is in handschrift (autograaf?) bewaard in de ‘Bibliothèque Municipal’ van Douai. Dit handschrift draagt als eigendomstitel ‘Che Livre de voyages appartien à messire Jehan de Zeilbeke, chevalier de Jheruzalem demorant à Comines’.

Jan Taccoen had zijn dagboek gedurende de reis in het diets geschreven. Thuisgekomen heeft hij, die geen geleerde was (“ne suis point clarc ni endoctriné pour faire livre”), zich de moeite getroost om zijn dagboek te vertalen. Zo getuigt hij zelf in het slot van het handschrift ;” et moy qui suis Flaman, si en faisant mon voyage, le mit tout en Flamen, et moy, après mon venue, j’ai translaté de Flamen en Franchoys, qui m’estoit peine de rompement de teste…’

Het reisdagboek van Jan van Zillebeke werd tot nog toe niet uitgegeven

Uit Biekorf nr 65 van 1964

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>