De Rodestraat te Veurne

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       6 months ago     220 Views     Leave your thoughts  

Ten oosten van de stad Veurne ligt een straat, bekend sedert aloude tijd als de Rodestraat, die leidt door de weiden naar het Duivekot, een grote hofstede met kapel, die toebehoord heeft aan het klooster der Predikheren.

Alle nachten zag men, vóór de Franse Omwenteling, een wagen zonder paarden uit de straat komen, op de markt te Veurne enige tijd blijven staan en verdwijnen. In de weiden rond de voormelde hofstede ontmoette men dikwijls wanneer men ‘s nachts alleen was, de gedaante van een kalf, van een os of van een schaap, maar die geesten deden geen kwaad en waren niet meer zichtbaar als men hen naderde.

De boerin van de hofstede zag alle nachten iets dat zich op het voeteinde van het bed kwam leggen en als ze de benen uitstak voelde ze het vel van een beest. Rechtover de ingang van de hofstede bevindt zich een straatje; Toveressestraatje genoemd, waar men om middernacht in het donker de toveressen in een kring zag dansen, zij maakten soms zulk een gehuil dat niemand er durfde voorbijgaan.

Een boerenknecht om middernacht voorbij de balie van de hofstede gaande, hoorde daar een paard neijen (hinniken), hij zag om, en ‘t was geen paard, maar hij kon hetgene hij zag niet beter dan aan een paard vergelijken. De boereknecht was ongerust en vluchtte, het paard achtervolgde hem en bleef hem nalopen, soms staande op zijn achterpoten gereed om hem met de vorenste poten op het hoofd te slaan.

Toen het hem reeds ver gevolgd had, hoorde hij niets meer. Om zeker te zijn dat het weg was, keerde hij het hoofd, daarbij hoorde hij een tolle – rollend tuig voor de akkerbouw om de aardklompen te breken – die hem alleen en zonder paard najoeg. Verder vluchtend tot aan de balie van de hofstede waar hij verbleef en willende binnengaan, zag hij daar een grote rode man staan zonder hoofd.

Hij zette het terug op een lopen met de man op zijn hielen, tot in de koestal, waar hij zich haastig te bed legde, zeer verschrikt, maar verlost van die verschijnselen.

Uit ‘West-Vlaams Sagenboek’ – van H. Stalpaert – (1968)

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>