De strijd tegen de vliegen

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      1 year ago     628 Views     Leave your thoughts  

De strijd tegen de vliegen vangt aan.

Het wordt tijd aan vliegenverdelging te gaan denken, want men dient dat lastig en onaangenaam volkje zoveel mogelijk in de wieg te versmachten, wil men er in de zomer van bevrijd blijven.

Het verdelgingsmiddel is allereenvoudigst. Men weet namelijk dat de vliegen – alvorens voor de dag te komen – allen eerst een zekere tijd doorbrengen in beerputten en mesthopen, onder de vorm van pop of made en daar hun gedaanteverwisseling afwachten.

Men hoeft ze dus maar in hun nest te gaan bestrijden en – wij herhalen het – het middel is doodeenvoudig en te gemakkelijk om het niet te beproeven.

Men giet enkele liter petrol in de beerput; het olieachtig vocht drijft boven, breidt zich weldra uit over de gehele oppervlakte van de beer en verdelgt meteen de duizenden poppen en maden die op en in de boven drijvende dikke zwartachtige korst woekeren.

Aangewend op dit tijdstip kan één enkele bewerking voldoende zijn voor de gehele zomer; nochtans – voor alle zekerheid en gezien de geringe kosten en onbeduidende moeite – kan het goed zijn de bewerking na een maand of zoiets te herhalen.

Dit middeltje diende overal bekend gemaakt en aanbevolen te worden, want werd het maar één enkel jaar door iedereen toegepast, dan ware het stellig met het vliegenvolkje gedaan, want….geen vliegen dit jaar…ook geen poppen en maden meer met de volgende lente.

Uit ‘De Poperinghenaar’ van 1912 – www.historischekranten.be –

 

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>