De tien stelregels van Garfield

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     470 Views     Leave your thoughts  

Gepikt uit ‘De Poperingnare’ van 1911 en eigenlijk nog altijd even juist:

 

  1. Stel niet uit tot morgen wat gij heden kunt doen.

  2. Val anderen niet lastig met hetgeen ge zelf kunt doen.

  3. Besteed geen geld eer er gewonnen is.

  4. Koop geen onnuttige dingen onder voorwendsel dat ze goedkoop zijn.

  5. Onze hoogmoed kost ons meer dan honger, dorst en koude.

  6. Eet en drinkt eerder te weinig dan te veel.

  7. Hetgeen wij graag doen, valt ons niet moeilijk.

  8. Beschouw in alle dingen de goede kant.

  9. Bekommer u niet op voorhand om de moeilijkheden die u misschien te wachten staan.

  10. Zijt ge gram, telt dan tot tien alvorens te spreken, zijt ge zeer gram, tel dan tot honderd.

www.historischekranten.be

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>