De toestand van Vlamertinge in 1919

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      2 years ago     648 Views     Leave your thoughts  

Vlamertinghe. – In een onlangs verschenen werkje, getiteld: “Gids door de Vlaamsche Slagvelden van Leie-Zee-Yzer’ door A. De Wit, is er ook melding gemaakt van Vlamertinghe, die volgens den schrijver tamelijk ongedeerd gebleven is en waar alles weer groen en kleurig bloeit alsof er de oorlog in de onmiddellijke nabijheid nooit gewoed zou hebben!….

Dien schrijver moet hoegenaamd geene kennis gehad hebben van den toestand der gemeente voor den oorlog en heeft nu de velden, begroeid met distels, nestels en aller hande onkruid en doorzaaid met obusputten, loopgrachten, stekkerdraad, enz waarschijnlijk aanzien voor bloeiende korenvelden!…

Ruim 600 huizen zijn geheel of ten grooten deele vernield en voor het meeste gedeelte ervan is er geenen steen meer te vinden want binst de oorlogsjaren werden de puinen afgebroken en opgeschept om de wegen te vermaken!…

De huizen in den Brandhoek hebben het minst geleden en enkele huizen op de Dorpplaats en in den Pothem kunnen met groote kosten nog hersteld worden.

Van ‘t Crommenelstkasteel bestaat er niets meer. Frezenberg- Marshof- en ‘t klein Seminarie kasteel zijn zeer erg beschadigd of liever onherstelbaar.’t Rozenlaarkasteel heeft ook veel geleden en ‘t kasteel van Vlamertinghe is nog best bewaard gebleven, al is het, dat dit ook menige sporen van verwoesting draagt!…

Tegenwoordig zijn er reeds 2000 inwoners terug. Dit getal zou nog rapper aangroeien moesten er genoeg tenten beschikbaar zijn, want nog velen begeeren zoo rap mogelijk naar hunne streek terug te keeren.

De gemeenten Vlamertinghe, Yper, Dickebusch. Voormezeele en Zillebeke worden door een post van Vlamertinghe bediend. Vroeger was Elverdinghe en Brielen nog er bij gevoegd. In de eerste dagen zal er een postbureel te Yper geopend worden.

Uit de Poperinghenaar van 17 augustus 1919 – www.historischekranten.be

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>