De tute van mijn elleboge

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      3 years ago     544 Views     Leave your thoughts  

GEZEGDEN UIT DE WESTHOEK

 

Klaag Je zeer, ze jeunen je meer

Eerst nonkeltje, toen nonkeltjes kindertjes

Al dat je spaart uit je mond is voor de katte of voor den hond

t Is beter of een slijkmussel

Als ‘t op is, ‘t koken is gedaan

Eet maar zeere op, de Fransen gaan het niet meer pakken

Je zou nog beter zwijns kweken, zijt je ze moe, j’eet z’op (gezegd van de kinderen als men er niet content van is).

‘K doent slag om slinger (zo rap mogelijk)

Je plakt t’hoope van de leugens.

Je weel nooit hoe dat een koe een haas vangt.

Viere die los staan en een die wikkelt (van iemand die niet helemaal normaal is.)

Steek jen kop in een zak en bedank de wereld (als iemand wanhopig is).

Je gaat nooit de schatten van David betalen (‘t zal niet zo veel geld kosten).

‘t Is krotte met striepen (grote armoe).

Scheur je puste (scheer je weg)

‘t Is zo hard lijk den duivel zijn voorhoofd

‘k Zijn maar half-bak (niet helemaal op zijn plooi)

Je loopt rond lijk een henne die niet weet waar leggen.

Tegen den toog schoppen, (schulden maken)

T zijn mo de leegaars die nulder gemak nie zoeken

Je moet dat aan hulder neuze niet knopen, (ge moet hun dat niet zeggen).

Korte veurens maken (of trekken), (rap gedaan maken).

‘K voelen’t an de tute van m’n elleboge. (‘k heb het door).

Geen tute an ze’n elleboog he’n. (niet fijngevoelig zijn).

Slapen dat d’eene ooge d’andere nie e ziet. (vast slapen).

Ost woar is. is ‘t vreëd maar on’t leugens zyn, zyn’t grote. (voor opgeschroefde gezegden).

T is nie al geen evangelie da se preken, (het is niet al waarheid wat men zegt)

‘K goan doa m’n hersens nie mei klutsen (ik zal daarover niet prakkezeeren, nadenken)

Je zijt nog te joenk van je moertje weg. (je bent te jong; of ook: ie zal moeten rapper zijn om mij te foppen)

Lucien Vandenberghe & Willy Vanhuyse

 Uit ‘Bachten de Kupe’ van 1961

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>