De tuutematooie van Maurice

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     517 Views     Leave your thoughts  

Meneere en Madam Latour de la Banannerie weunden op ‘t kasteel van Wijtschaate. Z’ hadden maar één zeune … Maurice …maar z’ hadden d’r mei genoeg, want huideren Maurice wos nog è beetje ‘t eene en ‘t ander!

Ols ‘n een te vele hadde of een te kort, kosted’r niemand djuuste zeggen. In olle gevol t’wos è misklaalde bakte!

Meneere en Madam Latour hadden ol hulder peere ofgezien tegen dat Maurice aan d’oude kwam om soldaat te zijn. Nog è geluk dat meneere een oude kennesse hadde bij den troep en alzoo hadde kunnen arrangeeren dat zijn zeune daar è kleen en gemakkelijk postje kreeg in ‘t regiment te Brussel, zodat ‘n maar djuuste binst de voornoene è paar karweitjes te doen hadde en dat ‘n geheel d’achternoene koste gaan wandelen.

Mauricen deed nieten liever of ‘s achternoens te gaan kijken naar ‘t vliegplein en de vllegmachienen. Maar Maurice moet eigentlijk meer naar entwat anders gekeeken hebben of naar de vliegmachlenen … want ie kwam op ‘t ende van zijnen soldatentijd weere naar huus met de maare dat ‘n lief gevonden hadde te Brussel, è licht en gehandig affairtje … zei Maurice, en ze wos bij de vliegmachienen … ze wos airhostesje!

Tiens, zei moeder Latour .. ‘k weet zonders wuk voor ne tuutematooie da je nu opgesleegen hebt?

Holaba … zei Maurice … ‘t is een met nog è beetje wind onder heur rokken … wel … ze voyageert geheel de weereld deure … en ze ziet mien geeren … z’ heeft ‘t ollezlns è keer of viere gezeid … maar nu moeste z’op voyaage … maar ze gaat olle momente è kaarte zenden omdat we zouden weeten waar da z’ is.

En ‘t wos alzoo … In acht daagen kwam er è schoone postkaarte toe op ‘t kasteel waarop dat er stoeg … . ‘k Zijn In Madrid, en d’r onder heur naame, “Marie Cecile “. Maurice ging zeere gaan zoeken booven op zijn kamer in è grooten atlas en achter ‘n half uure kwam ie zeggen tegen Meneere Latour dat ‘t In Spanje te doene wos.

De weeke d’r op … de tweede kaarte .. o . ‘k zijn In Chicago, schreef Marle Cecile . .en in tien minuuten wos Maurlce op d’hoogte en hadde ‘t gevonden …. Ze zit in Amerika, wei moedere riep ne van booven tegen Madam Latour.

Eenigte daagen d’r achter .. .weere è postkaarte … en Maurice zoo zeere of de wind naar boven, maar .. .achter drie uuren ‘n wos ‘n nog niet weere. Je . . peinsde Meneere Latour … ‘k gelooven dak van deeze keer best è beetje gaan helpen zoeken ols we willen entwanneer eten van den noene.

En ie trok naar booven en vond daar Maurice vernesteld tusschen olle soorten van atlassen en landkaarten. . Héwè merci …zei Maurlce …bij da’k ol kijken da k kunnen . . . maar ‘k en vinden ‘t ol geen kanten

Geef maar è keer de postkaarte … zei Meneere Latour . . . ‘k gaan ik vuuf minuuten helpen zoeken … Wuk schrijft ze.?.. en ie deed teweege zijnen bril aan … .. Sè , zei Maurlce … ze schrijft: – ‘k zijn in verwachtinge.

Sjors in de Ijzerbode van 1973

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>