De vlasmarchand van Elzendamme

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  , ,      3 years ago     555 Views     Leave your thoughts  

’t Wos op è zundag op ’t laatste van oktober dat er herbergkermesse wos te dikke Nettes in ‘De Versche Pinte’ geheel op ’t ende van de platse te Pollinkhove. ’t Wos tegen den avond en ’t wos maar è schuw weere om d’r naartoe te gaan, maar Nette had olle jaare wel volk. Zelve op è geweunen zundag wos dat d’eenigste plekke waar dat er nog entwien te vinden wos om è partie te kaarten. Maar met d’herbergkermesse wos ’t vulle bak teweege, want ze zaten ol aan vuuf, zes tafels te kaarten.

Nette wo sol in vulle geweld. Ze stond in den toog pinten te schinken met è kleur gelijk è krieke en ’n aangezichte gelijk è zunne van kontentement omdat ze zag dat de kalanten nog oltijd den eenen achter den anderen binnenkwamen.

Die daar oek al toekwam, dat wos Gusten Olweeter, de vlasmarchand van tegen Elzendamme. Olweeter wos zijn eigentlijke naame niet, maar olleman noemde hem alzoo omdat ‘t een ongehoorden pratelaare wos die ’t oltyd ol best wilde weeten en olleman ’t zijne zei, maar zelve niet veele koste verdragen.

Gusten had ol tegen den eenen en den anderen gaan vragen om te kaarten, maar met dat ze hem ol wel kenden, wos er niemand rap om met zoo è maat te begunnen en Gusten koste niet verder of by den toog bluuven staan swaatelen tegen de bazinne en è paar andere kalanten die daar stoegen.

Op dat moment kwam Fieltje Tatse de schoenmaker binnen. Fieltje was ’n ouden jonkheid die in zyn huuzetje olleene weunde djuuste bachten de kerke, maar ie wos van olleman gekend omdat ‘t ’n gierigaard wos.

‘Ha!’, riep Gusten, ‘daar is er è moat voor mien om te kaarten…’t is wel maar è kleenen, maar we gaan hem op ’t hoogen stoel zetten.’

‘k Zijn niet gekomen om te kaarten wei’, lachte Fieltje, ‘ik zijn gekomen om de bazinne te zien..’ ‘Horkt è keer’, zei Gusten, ‘Je kunt gy geheel de weeke komen om de bazinne te bekyken …maar nu zyt je gie gekomen om te kaarten.’

‘Maar ik è kunnen ik niet kaarten’ antwoordde Fieltje. Gusten wos niet stief gediend met zoo’n antwoorde en ie ging vlak by Fieltje gaan staan. ‘Wuk is dat met joen’, grolde Gusten …’is dat niet willen of is dat dommigheid?’ Fieltje wos maar è kleenen, maar hetgene dat ’n zei hield dikkers aan de rebben.

‘Voorzekers dommigheid’, lachte Fieltje, ‘ze zyn niet ol zoo slim gelyk gie wei …want met dat je gie zoo dichte van mien staat onke omhoge kijken, zien ‘k ik joen verstand zitten ol deur joen neuzegaaten!’ Fieltje zag dat Gusten kwaad kwam omdat olleman stond te lachen en ie wilde dat vergoelijken.

‘Horkt è keer Gusten’, zei Fieltje …’om te zeggen gelijk of dat ’t is, ik kunnen niet kaarten, omdat ‘k mien bril vergeten heb ..en zonder bril verkennen k ‘ik geen zot van è vrouwe ….’t Is waar wei Gusten … waar dat je gie daar nu staat enee, ‘k kunnen ik niet zeggen of dat ’t gie is of de bazinne!’

Kwaak in de Ijzerbode van november 1975

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>