De waternekkers aan d’Hellekombrugge

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     463 Views     Leave your thoughts  

Volksverhalen uit Veurne
Irma Rums, da was on’k in Hoetem weunde. Da was an de drie keunieng. Ze trouwde en z’hield dao winkel. En da vromens gieng no ’t kienige en ’t schreeuwde ossan en ’t verminderde ossan en ’t et dood egaon en on ze ’t aflein, was het hele deursteken van speln. En nooit niet deran gezien, verschoon en doen en niet zien. Die menschen zien daotoe ejogen (gejaagd).
Lik toe tante Mathilde, ’t zat e katte olle noene op d’haove deure. Da was e vrimde katte. En op e keje ze koste ’t nie mi verdragen. En ze was bezieg me butter braon, en ze was zo dul. En ze pakt de panne en smiet ze no die katte neur mule. En ’s anderendaags ze gieng en komisje doen en die vrouwe neur aonzichte was verbrand. Je ku peisen da ze verschoot.
’t was dao ton ook op en hofstee. Ol ulder kolvers creveerden. ’t at dao en oede vrouwe gewist, en z’adde dao de deure open edaon, en z’ad e kruus gemakt derover. Da was gin geweun kruus, ’t schient dat er soorten van krusen bestaon.
An de fokkewèr, ’t is daor en uutweg. En me moeder en eur kameraod, ze zagen daor e perd lopen met e kachel en da vromens sloeg op eur knieën en da pèrd gaf gin mik mi.
‘k en e zo e vromens gekend, ot da vromens kwam ’t was niet an de zwiens en ze kwam zeggen tegen me moeder: “Charlotte, ’t ligt e zwien dood. En on ze e zwien dood gedaon hadden, z’hefte d’ulle (deksel) van de pot op wao dan ze ’t hoofdvlees kokten en ’t vlees kwam slicht.
’t was ommeki e vromens die kwam op e zundagachternoene. En me tante toogde de zwientjes. Enne zeg ze “da’s e schoen”. En ze sloeg derop en schreem dat ’t dei, en ’t liep roend lik raozend.
M’an oltied vele miserie. En m’an de priester evraagd. En ’s achternoens da wuuf kwam. En me zaten an de vinster en o ze an ’t portje kwam, ze smiet eur an omhoge en neur mande volt. Mo ze koste nie bin. Ezo was dat opgemerkt dat ’t zie was.
Eldie z’hadde zie ook e kiend. En ’t was bie neur moeder. En da vromens gieng dao dikwijls bin. En ’t was dikwijls e katte die schreeuwde. En da kiend schreeuwde ossan. En ze gieng dien no Nieuwpoort, no de paster. En e zei “dien die kwaod edaon et an je kiend zit vanachter in de kerke” en e zei “je moe nor huus gaon en nie ommekieken”. En o ze tuus kwam da vromens stoend an de deure. En ’t et ebeterd.
Ze staken landlopers in de koten in Weupen en ’s anderendaags on ze gieng kieken ze waoren verdween. ’t Was niemand die wist wao dan ze nortoe waoren en van wao dan ze kwaamn. De menschen zein dat da toverie was.
Neur noenkel et da nog tegenekom met de waoternekker e gieng gaon peuren (met de peur vissen) an d’hellekombrugge deur (door) Weupen en ot ’t en daor e goe eure zit, ’t begoste e dundervlage kom en ommeki en hoord e keten kom, ’t was en hoend en e peisde dat ’t de waoternekker was.
Me moeder moeste altied van Veuren nor Adinkerke om te leren nooin (naaien). On ze tuuskwaamn, ze zagen ton lik assan e wit verschiensel, en dat stoend tao (daar) lik altied en da passeerde en ze dei vaoder kom en dat e lik achtergebleven.
In Zoetenaoje, ’t legt taor e grote mote (hoop) en me moeder zei dat er dao alle nachte e kèsje gieng van die mote no Lampernesse.
En ’t was dao ton en andere, en ’s avends te duste niemand mi buiten gaon, ’t schient dat er daor e toveresse was en da was lik e kèse die ossan afkwam, die ossan overentwere gieng, de menschen sloten nulder deure dervoren, van schrik dat dat zoe binkom.
’t waoren daor ook grote moten (grote verhevenheden) in Lampernesse. ’t Kwam daor olle navend e lucht en ze begosten te dèven (delven) en ze voeng e koffer en on z’um bovenhalden, ’t sproeng e zworten hoend op, en heel de boel was were weg.
De zeeman an der allegaore benouwd van. Da was altied in storme. Z’hadden benouwd omdan z’et gevoel hadden da nulder schip gieng vergaon. Ze beloofden toen danz’an land zoeden op bedevaort gaon, nor O.L.Vr. ter zee om te meugen gespaord bluven.
z’Hangden maoretakken boven nulder bedde om nie bereen te zien van de maore, da was en elzentak geloven ‘k.
ik beesten die bereen waoren van de maore. En o je e seule waoter derop goot, stoent er e wuuf bachten (achter).
’t was ook e ki in Steenkerke, an de Perzende, e gejuchte, en ’t liep daor ossan e katte, en je koste ton moeilik over den tuun (omheining) gaon. En a je moeten ’t hert’en van te slaon tegen de katte, je was an gruselmenten eslaon. ’t was etwien e z’had e visioen die zei da ze mosten no ’t graf gaon dat er daor e brief gieng liggen en ze voeng daor e brief da was e testament angaonde.
Metje vertelde da. Neur vints grotvaoder kwam nor huus, mo ‘k moen derbie zeggen, e droenk gèren e druppeltje en e zat ommeki in e groot huus en ze waoren dao bezig me dansen, vromenschen en vins en ze waoren ol in ’t witte en ’t was muziek en ommeki e zat op e molhoop.
Op e nieuwjaordag, ‘k kom nor huus, die vrouwe stoend vo de deure en ‘k wenste neur e gelukkige Nieuwjaor. “Drienkt e druppeltje” zei ze. ‘k En e weke ziek gewist dervan. Jo mo ’t was e droeve wi, de menschen gieng ol no de paoters vo neur. Neur eigen vint was ossan ziek o’t en congé hadde en e nooit kun op vakanse gaon z’a zie um da gelapt. Die vrouwe, papa las om onttoverd te zien en de brigadier, neur vint, julien zei ’t en “me vrouwe vraagt da je zoe willen uutschejen van lezen”. En ze wiste der pertang (nochtans) nie van.
‘k an e meesje, van twi jaor en haof. Da meesje speelde buten met ander klejene joengers. Ze waoren me vuve, zesse, woroender nog twi van de miene. ’t Passeerde en oede vrouwe, ze stak da kiend e spekke in neur moend da ze zève gebakken had. Da kiend knabbelde die spekke en slikt um in, mo ’s nachts ten twolven, ’t kiend sproeng recht in neur bedde, ze riep tegen uus “griep me, griep me z’is dao.” En da kiend is ziek ekom. De paster koste nie helpen. ’t Passeerde e ki e paoter en ‘k riepn num bin en e las over da kiend “en vanmiddag om 3 u, gelijk waor da e zijt moet ge bidden en uw armes opensmieten.”
De menschen peisden dan ‘k zot kwamn, ‘t kiend was al vuuv weken ziek en ze riep da’s hoenger hadde en ze moeste spugen, ’t was ol sliem en ‘k roerde derin en ’t zat daor e lang gries haor in. z’Had da gedaon om mien oedsten joeng te doen no den troep gaon, z’a zie e zeune die no den troep moste, de mien moste nie gaon ‘k an vier minderjaorige kienders achter me zeune, en e mochte ton tuus bluven. ‘k mochte niet zeggen an da vromes zei de paster want z’e macht over heel jen huusgezin en o ze da kiend zag lopen brr… zei z’oltied mo ze koste nie bin, ‘k an paosnagel oender de deure. Me twi oedste zien dood gegaon an 7 maon stipt, ze waoren blouw an nulder buuk, ‘k wisten toen nog nie dat da van neur was.
Roger Costers’zustertje en broertje. ’t Was e wuuf hir in de pannestraote en ze was daovoren stief ekend en z’an zukke boeken. Da joengetje is op e raore manier dood egaon. En e jaor of 2 laoter z’en e dochtertje da een jaar was. Ze lei in neur bedde me neur ogen open, z’at en ze droenk nie en ze zei niet. 40 dagen et da gedeurd en z’en nog no de paster gewist en e zei dat ’t te laote was.
’t et ook gebeurd me men eerste kiend, olle nachte van ten twaoven toet ’s nuchtens ten viere en schreeuwde het en ton heel de dag slapen en ’t et (het heeft het uitgehouden) 7 weken uutgoen. En ’t is dood gegaon en achter 2 minuten je zag nie me wo dat de zwèren gewist an, ’t was al wg, ‘k en ton paosnagel oender de deure gestoken, z’en ton gin macht mi zeggen de pasters.
Ten tiede dan ‘k kiend was. In nuus menoage. Ieder ki da me moesten keren was dat altied slicht, ’t was altied schuum. ’t E ton e paoter ekom en e vroeg om de kelder te zien en ’t was proper. En de paoter bleef alleen in de kelder. En ’t stoend buten e schoëne roomstande en e zei: “je moet de kèren” en ’t gieng. z’An ezeid da da van e vrouwe was. ‘k Gon ze nie noem.” ’t got e vrouwe kom achter butter” zet ‘en “je moet eur e kiloge butter geven”. En da was gedaon. m’en ton altied gedeurig kun butter en.
http://www.volksverhalenbank.be

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>