De weegschale van Staf Paling

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      2 years ago     416 Views     Leave your thoughts  

Harieten Dedrie en Staf Paling waren gebuurs, die dat stief wel mieken tegaare. Hulder vrouwmenschen, Marie van Harietens en Roza van Stafs, gingen oek veele te gaare op stap. Dat kwam omdat hulder mannemenschen oek dikkers niet thuus waaren.

Staf gink schier olle daage naar de vaart gaan visschen en harieten ging wel drie keeren in ‘n weeke entwaar gaan schieten ofwel aan de staande of aan de liggende perse. Marie wos er precies zoo stief niet vooren dat Harieten ging gaan schieten en ze liet ol dikkers ‘n keer verstaan dat er meer profijt wos met te gaan visschen.

‘Staf hèt dat beter op of gie wei’, zei ze, ‘gie komt oltemets ‘n keer naar huis met ‘n kleen veugeltje van niemendolle, maar Staf hèt iedere keere ‘n massa schoon vis mei. De laatste keer had ‘n er meer of drie kilo.’

‘Wuk zeg je daar’, riep Harieten, ‘meer of drie kilo, …en geloof je gie dadde?’

‘Vaneigens’, zei Marie, ‘want ‘k stoeg erbij ols ‘n bezig wos met weegen op z’n weegschaale.’ Harieten wilde daar niet verder over klappen, want ‘n wiste dat ‘t toch geen avance ging zijn.

‘t wos niet lange nadien, dat op ‘n achternoene Harietens dochter Martine è kommen wos met heur zeuntje van ‘n maand of drie. Marie moeste rechtuut heur kleenkind ‘n keer op heur arme pakken.

‘Maar kijkt ‘n keer wuk ‘n goe ventje dat dat ol is..en zoo’n zwaaren blok… Hoeveele weeg ‘t n’ol?’ vroeg Marie teegen heur dochter. ‘Ik zou ‘t niet kunnen zeggen’, antwoordde Martine.

‘Wel. We kunnen lat lichte weeten’, zei Harieten, ‘k goan ‘n keer Stafs weegschaale gaan haalen.’ En ‘n wos ol in ‘n haaste weg.

‘n Zag djuuste Roza in den hof die beezig wos met de woste uut te hangen… ‘Is Staf binnen Roza?’, riep Harieten. ‘Neen ‘n’ riep ze weere, ”n is gaan visschen.’ ‘We zouden geern ‘n keer den kleenen van nuuze Martine’s wegen, meugen ‘k julder weegschaale ‘n keer gebruiken?’

‘Je moet ze maar pakken’, zei Roza, ‘ze staat in de achterkeuken.’

Harieten kwam djuuste buiten met de weegschaale ols Roza gedaan hadde met de woste uut te hangen… ‘k zou wel ‘n keer meigaan om te kijken naar den kleenen’, zei ze.

‘Vaneigens’, zei Harieten en ze gingen tegaare naar binnen. Harieten zette de weegschaale op den tafel.

‘Geeft ‘n keer dien kleenen hier, we gaan direct weten hoeveele dat dat mannige weegt’. Harieten zette ‘t ventje voorzichtig op de weegschaale en keek….

‘Maar kijkt ‘n keer!’, lachte Harieten en ‘n haalde Marie erbij…”t is niet geloovelijk, ‘n is nog maar drie maanden en ‘n weeg ol twaalf kilo!’

Kwaak in ‘De Ijzerbode’ van 1996

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>