De weeuwe van Fikken Karettes

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       3 weeks ago     152 Views     Leave your thoughts  

Seven Scharre van Bambeke wos ol sedert è paar jaren weewaare en sedertdien boerden ie nos osan olleene op z’n hofstee.

‘t Wos niet dat het zo’n heele groote doeninge wos, maar toch hadden ie è gemet of tiene land te beboeren en eenigte koebeesten en è bende zwyns te bezorgen.

Voor gemakkelijker zyn land te beboeren, had ‘n è trakteur è kocht en dat ging toch ol veele gemakkelijker of ten tyde dat ‘n met zyn ouden muul over zyn land moeste kardjakken.

Toch begoste dat werk ollengerhands te zwaar te kommen voor Seven want è wos ie oek ol è beetje van elde.

Op è dag dat meneere paster hem kwam bezoeken en hem vroeg hoe da’t osan ging, begoste Seven daarover.

‘Op è zin gaat dat hier redelijk goed, meneere paster’, zei Seven…”k Kunnen nog osan myn plan trekken … maar voor ‘t menage is hier è vrouwmens te kort ennée!’

‘Maar waare er daar geen meugelijkheid voor joen om te hertrouwen?’, vroeg de paster.

‘Ja, je zegt gy ol wel, hertrouwen’ zuchtte Seven…’maar wuk voor è vrouwmens gaat er den dag van vandaage nog goeste hèn van in è zoo è nest te kruipen gelik ‘t myne! Gauw, ‘k willen zeggen, op zoo è doeninge te kommen!’

‘Je kunt dat nooit weten’, zei meneere paster….’en ols je d’r mei akkoord zyt, zou ‘k wel hier en daar è keer informeeren om entwien te vinden die op joen doeninge zou passen.’

‘Dat waare styf wel o’ je dat zou kunnen vinden’, lachte Seven …’maar ‘t moet toch è beetje myn goeste zyn ennée!’.

‘We gaan dat toen effenaan zien’, zei meneere paster in ‘t weggaan.

Nog geen weeke later wos de paster daar ol weere. Seven wos djuuste bezig met de koeien uitlaaten. ‘Kom è keer mei naar binnen’, riep de paster..”k hèn entwien è vonden wei!’

‘Nu ol?’, lachte Seven … maar ‘k verstaan d’r myn niet aan hoe dat je gy paster zyt gaan zyn ols je gy zoo rap è vrouwmens kunt vinden om te trouwen!’
‘Den coiffeur snydt oek zyn eigen haar niet ennée’, lachte de paster… Seven woste zyn handen aan de pompe en ze gingen tegaare naar binnen.

‘En zeg myn nu eerst è keer wien da ‘t is’, zei Seven.

‘Zenobie, de weeuwe van Fikken Karettes’, zei de paster.

‘Wuk zeg ke, Fikken Karettes wuuf?’, riep Seven..’ollezins niet akkoord wei, meneere paster.’

‘Maar waarom datte?’, vroeg de paster verwonderd. ‘Zenobie is toch nog è vrouwmens die wel bewaard is!’

”k Gaan è keer entwot vertellen, meneere paster…’k Hèn vroeger è keer Fikkens mottesiekel over è nomen, oek met ‘t gezegde dat er nog nieten aan wos… Héwè, van ‘t eerste toertje da’k deed d’r mei, ‘t ruttelde en ‘t piepte ol die d’r aan wos…en ‘k zou olzoo geen tweede keer willen vaaren wei, meneere paster!’.

Kwaak in ‘De Ijzerbode’ van 1983

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>