De wind droeg zaden van rozemarijn

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      3 years ago     704 Views     Leave your thoughts  

Een lied om Eva

De wereld was klein

en de zee was ondiep

op de zesde avond,

toen Adam sliep.

 –

Van vogels en zon

onder een koele boom,

met bloemen en water

had Adam een droom.

Maar onverzadigd

en ongekend

waakte in begeren

zijn diepste element.

De namen van de dieren

en al hun geluid

doofden dit brandend

verlangen niet uit.

De zon en de schaduw,

de wind en de zee,

de dag en de nacht en

het hert en de ree,

 –

Ze volgen elkaar

op elkanders maat,

want elk heeft zijn speelgenoot,

wie met hem gaat.

Slechts Adam bleef eenzaam

terwijl hij sliep.

God hoorde zijn droom,

die om Eva riep.

Het licht en het duister

vervloeiden gepaard

elkander omhelzend

naar liefde’s aard.

De wind droeg zaden

van rozemarijn

nachtegaals zongen

om samen te zijn.

Stil stond de lucht, want

de Heer kwam voorbij

en Eva werd wakker

uit Adams zij.

 –

Toen wekten de vogels

van ‘t paradijs

de slapende man

met een liefdewijs.

Hij hief zich en hoorde

de bons van haar bloed.

God zag uit de hemel

Zijn werk. Het was goed,

Want de wereld werd wijd

en de zee werd diep:

de zaal en de spiegel

van de vrouw die Hij schiep.

 –

ANTON VAN DUINKERKEN

1937

Licht aangepast aan de nieuwe spelling

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>