De winter in handen & voeten

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     404 Views     Leave your thoughts  

Nu dat de plotselinge en talrijke weersveranderingen zo veel keelziekten veroorzaken, is het niet ongepast, zegt een Frans blad, een eenvoudig geneesmiddel bekend te maken, dat bijna altijd lukt. Men doet in een glas water een lepel bicarbonaat van soda en men drinkt die drank in één teug, bijna altijd verdwijnt de hoofdpijn, er ontstaat slaap en de pijnen gaan weg. Men mag echter niet wachten tot dat de kwaal helemaal ontwikkeld is, maar van wij de aan aanvang dient men dit geneesmiddel te gebruiken.

Ziehier trouwens een remedie die tegen de ‘winter’ aan handen en voeten als onfeilbaar wordt opgegeven;

1. 10 cl zinksulfaat
2. 5 cl Iris de Florence pulverisé (irispoeder) (de apothekers verstaan dit zo het best).
3. 10 cl kandijsuiker
4. Een fles water uit de beek of de rivier.

Men mengt de drie artikelen en dan doet men er het water bij. Om het water te bevrijden van zuur te worden stopt men de fles en men legt ze neer.

Deze remedie verzacht ook de pijn in de volgende gevallen en geneest ze op korte tijd: als men zich verbrandt aan het vuur of aan heet water, als men zich kwetst of stoot, als de lippen opzwellen, als men gestoken is door bijen, bonsels, enz.

Ze geneest de kwade en slappe ogen, en die schemeren bij het licht. Ze geneest ook de paarden, koeien en andere dieren als ze gekwetst zijn.

Als men van dit water gebruik maakt in de vermelde gevallen, moet men eerst de fles wat schudden om alles te mengen en men dopt de lijdende plaatsen met dit water, zo vaak als men wil of men legt het er op met een doek. Voor de ogen is het genoeg om ze drie of vier keer per dag mee te deppen, zonder het in de ogen te doen.

Uit ‘De Toekomst’ van 1865 – www.historischekranten.be –

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>