De zeven heksen van Veurne

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     454 Views     Leave your thoughts  

Een slechte kerel van Veurne wilde weten hoeveel heksen er wel in de stad waren; daarom besloot hij ze eens in ‘t bijzijn van geheel de gemeente in de kerk op te sluiten. Om dat te kunnen doen, moest hij een gewijd voorwerp onder de drempel van de kerkdeur steken; en om dat gewijd voorwerp te bekomen, verzon hij een list. Bij de eerstvolgende begrafenis plaatste hij zich dicht nevens het graf en liet zijn muts op de kist vallen, op het ogenblik dat de priester de gewijde aarde er op wierp. Snel sprong hij toe en greep de muts met de aarde die er op lag.

De eerste maal, dat alle lieden uit de stad naar de kerk kwamen, groef hij een gat onder de drempel van de kerkdeuren en borg de gewijde aarde er in; dan ging hij rustig in de kerk en wachtte het einde van de mis af.

Als ze uit was, ging al het volk zonder hindernis uit de kerk, slechts zeven vrouwen bleven, liepen nu eens naar deze, dan weer naar gene deur en trachtten op alle mogelijke wijzen uit de kerk te komen, maar tevergeefs.

Men was verplicht de pastoor te halen, want de koster kon hen niet helpen. De priester liet de drempels onderzoeken en alle aarde er van onder weg, nemen. Als dat gedaan was, gingen de vrouwen ongehinderd en rustig hun weg.

Onder die zeven was de peettante van de jongen; ze kwam er spoedig achter wie haar die poets gespeeld had en uit wraak behekste zij de jongen, zodat deze zijn schone voeten plots in paardenhoeven veranderd zag.

Uit ‘Eigen Aard – grepen uit de Vlaamse folklore’ van Dr. Peeters uit 1946

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>