Den dezen die naar zijn gebeurs kijkt

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     432 Views     Leave your thoughts  

Ge hebt het verleden niet achter de rugge; g’he’t het in joen rugge.

O’j joen gepresseerd voelt, maakt dan nen ommeweug.

Gras groeit nie deur an de sprieten te trekken, maar deur de wortels woater te geven.

Den dezen die ossan naar zijn gebeurs kijkt, verdroait up nen dag zijn nekke.

Nen slimmen schipper he’t ossan goen wind.

Ne stap achteruit zetten bringt joen dikwijls vodder dan tien stappen vooruit.

Humor en kamelen zijn dingen woarmee da’j deur idd’re woestinne kunt trekken.

An zeere rien of rap lopen he’j nieten; ge moet olleene moar up tijd vertrekken.

Den dezen die met zijn hoofd in de wolken loopt en met zijn voeten up de grond bluft stoan, is waarlijk nen groten mens.

Wien dat de menschen langst hem kleene maakt, is waarachtig zelve geine groten mens.

D’er is nog nooit gene nacht geweest zonder nen nieuwen nuchtend.

O’j peinst dat etwot kleens en simpels geen verschil uitmaakt, probeert toen moar è keer te slapen met è mugge in joene kamer.

Wie ossan met olle twee zijn voeten up de grond bluuft stoan, komt nie verre.

Woar da’j ook stoat, je stoat ossan up etwiens zin tenen.

O’s de muizen samenspannen, kunnen ze tegoare nen olifant verplaatsen.

Lopen, in velo rien en leven leer je niet zonder te vallen.

Iedere minuute vies zijn kost joen tjestig seconden leute.

Den dezen die kijkt noar ’t verleden, staat met zijn rugge naar de toekomste.

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>