Diefstal in ‘Het Gouden Hoofd’

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     335 Views     Leave your thoughts  

Donderdag, om 7u30 ‘s avonds kwam een vreemdeling, een Engelsman, het hotel ‘Het Gouden Hoofd’ binnen en vroeg om er te slapen. De meid wees hem de kamer en toen hij deze betrokken had, keerde ze naar beneden terug.

Een half uur later, de vreemdeling niet ziende afkomen, trok ze wederom naar boven om te vragen of hij eten beliefde. Maar ze stond te kijken als een kalf op een kapucein toen ze zag dat de vreemdeling verdwenen was en dat al de kamers wagenwijd open stonden. Ze kwam naar beneden, zo rap als een hond met een kasserol aan de staart, om mevrouw Thiebault te verwittigen.

Men liep gaan kijken en men ondervond alras dat de vlegel niet ijdelhands vertrokken was. De diamanten, het goud- en zilverwerk en de gouden zakhorloge met ketting van mevrouw Thiebault, benevens 600 frank in geld waren met de kerel op wandel.

Uit een andere kamer was de overjas met vellen en de manchetten met gouden knopen, toebehorende aan een heer die daar logeerde, ook op de lappen met de Engelsman.

In een oogwenk was de politie verwittigd en de zoon Thiebault, de knecht van het hotel en de wakkere agenten Sierens Henri en Demerlie Pieter waren op zoek naar de dief. Het duurde ook niet lang vooraleer de vos in de val zat.

Ze vonden de dief in het hotel Sint-Sebastiaan, bij de statie, gekleed met de vellen overjas en zo fier als een kat die een derme sleept, bezig met de gazet te lezen. Hij werd uitgenodigd om de agenten naar het politiebureel te volgen.

Hij wilde wel de onnozele uithangen, maar toen men op hem al de gestolen voorwerpen en het geld vond, dan lachte hij als een achttienjarige deerne die rauwe ajuinen pelt.

De voorwerpen werden door de eigenaars herkend en de dief vloog de doos in, want de politie bekommerde zich om zijn verontschuldigingen als een krokodil om een trekplaaster.

Uit ‘Het Weekblad van Ijperen en het arrondissement’ van 9 maart 1889 – www.historischekranten.be –

goudenhoofd

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>