Dikken Pier van Reningelst-Klytte

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      2 years ago     458 Views     Leave your thoughts  

Dikken Pier van Reningelst-Klytte wos è vent gelijk nen boom, eendelijk groot van posteure en rond gelijk è tunne .. allei … ‘k willen zeggen dat er greepe aan wos.

En op nen achternoene, ‘t wos in ‘t achterjaar, in ‘t vollen van ‘t blad, zei Pier tegen Liza, ‘t wuuf. dat ‘n hem niet zuuver katholiek voelde in zijn buuk. dat ‘t ollegaare roefelde en kraamde ol binnen meer of è beetje . . en dat ‘t bovendien ferme zeer deed en ‘t niet ‘n wos om dat nog lange uut te houden, ‘k Zien ‘t op joen weezen, zei Liza . . je broedt gij entwadde . . en ‘t is hooge tijd da je naar den dokteur gaat.

Zo gezeid . . zo gedaan. Pier trok in den volavond naar Dokteur Hasperiene van Poperinge. ‘t Moeste d’r omme doen dat den dokteur danig gepresseerd wos en niet stijf gezind om veele te parlasanten.

‘Ja, vent, waar doet het hem?’ vroeg dokteur Hasperiene.

In mien buuk . . . meneere . . . steende Pier ..olsan opgezwollen en ongemakkelijk ‘k en weet niet hoe . . .

Den dokteur bekeek è keer geheel dat gevaarte dat daar voor hem stoeg . . en zei . . ja . . hoe zit dat met den appetijt … we gaan è keer daarmei begunnen. ‘k En kunnen daarvan niet klaagen, zei Pier . . ‘s nuchtends eten ‘k ik gemakkelijk zeven acht stuuten met è brokke kaas, – of viere vuuf eiers . . . volgens dat ‘t schikt . . .

‘Dat ‘n is niet kwalijk’, zei den dokteur . . ‘en ‘t noens . . . wuk geeft dat. .?’ ‘Héwè’, zei Pier ‘. . . è paar teljoren soepe . . . twee laadingen patatten . . è ferme brokke vlees of drie . . . nogal wel sause . .. en è pinte bier of zesse om ‘t ollegaare binnen te spoelen ….’

‘Ja dè . .’, zei den dokteur . . ‘en dat is zekers voor de reste van den dag?’

‘ Ge zijt er wel mei’ … zei Pier . . . ‘mijn principaalsten maaltijd is ‘s navonds … Ik zoun alzoo rond den zeven gemakkelijk zes schellen zwijnenvlees eten met patatten met de peele, en ols ik te vieren nieten geprofiteerd hebben, kunnen d’r gemakkelijk nog è paar schellen bij . . . maar ja … ‘t wuuf bakt ordinairlijk pannekoeken en ols ‘t rond de vieren is draaien ‘k er gemakkelijk een dozijne binnen met potsuuker en è komme kaffie of vijve.’

‘ Leg het maar stille’, zei den dokteur . . ‘en gaat daar maar è keer in den hoek staan . . . draalt joen omme en stuupt è keer . . . ‘k gaan ‘t rechtuut arrangeeren.’

Pier vond dat è rare maniere van doen, maar bij nen dokteur meug je joen aan olies verwachten. Hij ging in den hoek staan en deed wuk dat den dokteur zei. Maar ie hoorde olmetnekeer den dokteur roefelen in de schuive van è kommodekasse die daar stoeg . . en entwat uuthalen tussen olle soorten van tangen en sputbussen. Pier keek è keer voorzichtig omme . . . · en verschoot nog niet danig dat den dokteur daar stoeg met è revolver in z’n handen’.

‘Hola’, riep Pier verschrikt, ‘wuk ga je doen dè meneere?’ ‘Stief simpel’, zei Dokteur Hasperlene, ‘nog è gat bijschieten.’

SJORS in De Ijzerbode van 1972

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>