Dodelijk ongeluk in Proven

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      3 years ago     671 Views     Leave your thoughts  

Proven – Doodelijk ongeluk – Maandag laatst hadden Karel Camerlynck, landbouwer te Proven en zijn zoon Maurits, oud 18 jaren, zwijnen geleverd naar Poperinghe.

In den terugkeer was Maurits op den wagen gezeten en zijn vader volgde hem. Op een honderdtal stappen van de hofstede gekomen, werd de hoed van Maurits door eenen rukwind van zijn hoofd geworpen.

Al de armen uitwerkende om hem terug te grijpen, schoot het koordeel uit de handen van den geleider en de peerden gingen op hol. Maurits sprong van den wagen om het leidzeel terug te vatten of de peerden in te houden, doch hij viel en de twee wielen liepen hem over de borst.

De ongelukkige trachtte zich op te richten, doch dit was hem onmogelijk, hij werd door twee landbouw werklieden Cyriel Decaesteker en René Devos, die het ongeluk zagen gebeuren, opgenomen en huiswaarts gedragen.

Heer doctoor Brutsaert van Watou, diende den ongelukkige de noodige zorgen toe, doch deze is den volgenden nacht na pijnlijk lijden overleden.

Uit ‘De Poperinghenaar’ van 3 januari 1909

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>