Dodelijk schot te Izenberge

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       3 months ago     249 Views     Leave your thoughts  

Zaterdagnamiddag, rond 17u, werd de gemeente Izenberge in opschudding gebracht door een vreselijk ongeluk welke zich had afgespeeld op de boerderij van de landbouwer Marcel Luyssen, wijk ‘De Ouden Molen’.

De boer Marcel Luyssen, niet meer tevreden zijnde over zijn hond, had besloten deze te doden. Te dien einde had hij zijn geweer genomen om het beest af te maken. Met een eerste schot kon hij enkel de hond lichtelijk kwetsen.

Om opnieuw de hond (*), die zijn meester kwam liefkozen, van zich af te houden, nam de man zijn geweer bij de kolf om het dier af te slaan. Maar op het ogenblik dat hij wilde slaan ging een tweede schot af dat de man in de keel trof.

Hij viel, dodelijk getroffen. Een geestelijke en geneesheren werden onmiddellijk opgezocht. De heer onderpastoor van de gemeente, spoedig ter plaatse, kon nog enkel het H. Oliesel toedienen. De gekwetste stierf na enige minuten.

De dode, Luyssen Marcel, was 35 jaar oud en een voorbeeldig landman. Hij was gehuwd met Godelieve Mannens, geboren de 21ste juli 1905.

De ongelukkige echtgenote die in zorgwekkende toestand verkeert, stond bij haar man toen het ongeluk gebeurde; zij is ten gevolge van het verschot gevaarlijk ziek gevallen.

Het slachtoffer werd donderdag laatstleden onder een grote toeloop van volk begraven te Izenberge, om 9 1/2 uur.

Uit ‘De Poperinghenaar’ van 17 april 1932 – www.historischekranten.be

(*) Hoe het afliep voor de hond is niet geweten…..

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>