Drama in Vladslo

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     508 Views     Leave your thoughts  

Vladslo – een erg drama, ten gevolge van diefstal.

In den nacht van maandag op dinsdag kreeg men op de hofstede Vander Per aldaar, het bezoek van een bende nachtschuimers.

Zij gelukten erin het kiekenkot te plunderen, maar wierden er echter verstoord, door de aandacht die zij verwekten van de koeiwachter die daar in de nabijheid sliep, en die wakker geworden, in stilte de andere bewoners der hoeve verwittigde.

Deze kwamen aanstonds met stok en riek gewapend, toegesneld, met het ongelukkig gevolg dat de laatstblijvende dief, bij het weglopen door de riek op het hoofd getroffen werd, en op den slag dood neerplofte.

Het hoofd van de gedode man was onkennelijk, maar door een teken op zijn arm door tatoueering, vroeger in het leger zijnde, toegebracht, kon men hem herkennen voor zekere Moerman van Dixmude, gehuwd en vader van vier kinderen.

De overige dieven waren reeds met den buit, 13 hennen, vertrokken.

Het parket van de zaak verwittigd is ter plaats geweest en een onderzoek is begonnen.

Uit de Poperingenaar van 1908 – www.historischekranten.be –

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>