è veugel op d’haeghe

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  , ,      1 year ago     518 Views     Leave your thoughts  

Zoo veel hoofden, zoo vele zinnen.

Ider huys heeft zy kruys.

Die kousse en rakt dat been nie.

Hy (of zy) is te blyden-berge begraven.

Hy (of zy) het de spaehoeste.

Nieuwe besmers vagen wel.

Hy was moeder mensche alleene, hy (of zy) was moederziele alleene.

Onregtveerdig goed en houd nie.

Hoe naeder van Roomen, hoe meer geuzen.

Men moet een appeltje houden teeg den dorst.

’k gaen dat houden tegen dat meer-nood komt.

’t is een huysduyvige.

’t is è veugel op d’haeghe.

De stilste waters zyn de diepste gronden.

Wanneer ’s morgens is maar als enkele uren later de regen dreigt zegt men: ’t veugeltje gae zyn nessche beschyten geloov’ ik.

Myn mannige hoe oud zy je? Alzoo oud of Kallemoeyes poppe, zy was van klaere hout.

Vreest God en de Nieuwkerkenaers.

Vuylen pot, vuylen pollepel.

Al’s ’t hennige voor ’t haentje kraeyt, ’t gaet dikkers al bekaeyt

Geeft den boffer a brood, den klager en heet geen nood

’t is a wys kind die zy vader kent (of slagt).

Hy is dief van zy stil.

’t is al verlooren vlamsch, en de wals hen’t zoo noodig.

Zulk tronk zulk jonk.

God zal en twat verleenen. Brood of de dood

Agter lyden komt verblyden.

Twee meesters (of vrouwen) in een huys
Twee katten op een muys
Twee honden op een been
Kommen zelden overeen.

’t is de gezonthyd die de kroone spant.

Je steekt de blaeuwe schorte regt.

’t is myn ziere Gods waer.

En is wyzer al kommen van de schole of al gaen.

Hy gaet zyn wittebrood vooren eeten.

Waerom leg je Sinte Pieter op Onzen Heere?

Je moet Sinte Pieter op Onze Heere nie leggen.

Van (of) agter verzet komt belet

Elk nageltje gae zyn last dragen.

Trouwt gy een zot om zyn kot, gy verliest het kot en behoudt den zot.

Ydel beuzen maken dullen bagynen.

Piepende karren lopen lange.

’t is nie ossan kermesse als ’t vaentje uytstikt.

Je moet den stok in tween doen.

Hy heet op zyn duymen èklopt ewist.

Hy is wat aekortherkt.

’t gaet hem wel kommen, hy gaet daer me zyn been wat regten.

’t is al oud of eens èzeed.

Men moen ossan doen likke omme èdaan wil zyn.

Men is nauwers beter of t’huys.

Die te kermesse gaet, kermesse schuldig staet.

Men is noyt t’oud om te leeren.

Elk veugeltje zinckt zoo het gebekt is.

Mé zulk verkeert, mé zulk vereert.

Een rijkemans dood en è schamel mans wafer gebak is verre èweten.

Als ’t op is ’t kokken is èdaan.

Spaeren als je ’t heet, en spaeren als je ’t nie en heet, ’t is ossan spaeren.

Die nie besnot en is en moet zijn neuse nie vaegen.

Vetten zondag, pannekouke mandag, wafers dyssendag.

Als je naeme heet van vroeg op te staen, of je nog zo lange sliepe, ’t is ossan wel.

Huysvrouwe, t’huysvrouwe.

Van borgen komt zorgen.

’t zyn al straete maeren.

Men beslaet geen peerden al loopen.

Roomen en is niet al op een dag aebouwen.

Habil ter tand, habil ter hand.

Lauw in den tand, lauw in den hand.

Aen ze kleene zyn, ze dansen op de schorte (op de knien), en als ze groot zyn, ze dansen op ’t harte.

Al hartelijk wellekommen en goen appetyt.

Hy is wel aeleert, maer kwaek aes’prinkelt.

Hy gaet ain schrobbe krygen.

Hy gaet zeker zyn zaligheyd aezeed zijn.

Den bakker is den besten dokteur.

Als de lucht valt me gaen al dround’er zyn.

Hy moet alsan den lesten man den zak opgeven.

Leenen is ossan schae of schande.

’t komt te peerde en’t gaet te voet deure.

He woont in de vrouwe straete (of, in de streek van de Katsberg) Hy en is maer kapplaen.

En lytje (een weinig) zoete, en è lytje zeur me raekt de wereld deur.

E scheptje zoeten en e scheptje zeur me raekt de wereld deur.

’t en is nie al goud die blinkt.

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>