è viel kop over koente van d’n trap

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     426 Views     Leave your thoughts  

Spreekwoorden in verband met hoofd en kop

è woaterhoofd (iemand met een groot en dik hoofd)
è loodhoofd (een dik zwaar hoofd)
è tettekop (gelijkend op een rugbyhoofd)
heila doar, mi joen rattekop
‘t is è stierekop (een koppig man)
è bloaskop (als iemand het nogal hoog op heeft)
‘k hèn zeer an m’n klakke (ik heb hoofdpijn)
Me goan zijn bolle woassch’n (we gaan hem een bolwassing geven)
En hèt hoge in zijn bolle (hij is hoogmoedig)
è viel up zijn sterre (hij viel op zijn hoofd)
èn hèt è kop voa heel zijn leev’n (hij heeft een dikke kop)
èn hèt è kop lik ne mostoardpot (een breed en bolrond hoofd)
èn hèt è kop lik ‘t kalf van Moozes (een domme kop)
èn hèt è kop lik nen ijzeren pot (razende koppijn)
zijn hoofd is te kleene en zijn koppe is te dikke
‘t is oal kop en koente (een klein corpulent persoon)
‘i is oal kop en oor’n
mijn kop stoat er nie noar (ik heb er geen zin in)
hèn is de kop ingedrukt (hij is verstomd)
è stikt zijn kop in ‘t zand
je zoudt mé zijn kop teeg’n de meur’n loop’n
è loopt met zijn kop tussch’n zijn beeën
je moe joene kop doarmee nie breek’n
hèn hee’t in zijn kop è stook’n
è speelt mi zijn kop (hij is koppig)
hèn goat zijn kop nie geev’n (hij zal niet toegeven)
je meugt op joene kop stoaen, è goat ‘t nie doen
ot’n in zijn kop h’eet hetten’t nie in zijn gat
me goan’n è kee è koptje kleinder moet’n moaken
è goat nie moet’n peizzen van boven mijn hoofd te kroaj’n
è goat nie up mijn hoofd schijt’n
è wild è bitje te veel up zijn hoofd zett’n
je moe’s è kee zien loop’n mit heur’n kop in de lucht
‘t is hèm noar de kop gesleeg’n
è viel kop over koente van d’n trap
‘t ligt al kop over koente (overhoop)
zoveele kop’n zoveele zinn’n
è wos in mooze van kop toet teenen
je ku’t er nooch kop noch steirte an krijg’n
kwestje wie’n zijn hoofd er toen zeer goat doen
steekt joen kop in è zak en bedankt de weireld (trek het je niet aan)
wuk kunn’n we doen met een kind zonder hoofd? Pap geev’n langsn zijn gat
‘t is kop en gat (ze komen goed overeen)
è goat met zijn kop speel’n (hij zal niet toegeven)
stikt datte ne keer in joen hoofd!
je meugt up joene kop stoan

uit ‘Spreekwoorden en zegswijzen uit de Westhoek’ van Willy Tillie (1992) – een uitgave van de vrienden van het Poperings archief –

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>