Een dievenbende in Watou

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     543 Views     Leave your thoughts  

Sedert enige tijd wordt de grensstreek onveilig gemaakt door een bende kwaaddoeners. Over enige dagen had de landbouwer Kraemer brood gebakken en ‘s nachts in het ovenkot gelaten. Des morgens waren al de broden verdwenen.

Bij de landbouwer Henderyckx te Houtkerke, Frans grondgebied, werd er een partij kiekens gestolen. Bij M. Cordeel insgelijks, daar hebben de dieven de koppen en de poten teruggebracht. Verder zijn er nog talrijke diefstallen van gezwingeld en ongezwingeld vlas, van konijnen en van broden gepleegd.

Te Winnezele werden er konijnen gerobberd bij Emiel De Prez, bij S. Frémond, bij P. Waeles enz. Een 13-jarig meisje, inwonende bij haar zuster, werd dezer dagen door deze laatste aan de deur gezet.

Het kind vertelde daarop overal dat men bij haar zuster alle dagen gestolen kiekens en konijnen at. De veldwachter en de gendarmerie deden een onderzoek en bevonden dat het meisje de waarheid gezegd had.

In de mestput vond men een grote partij pluimen. Er zijn nog geen aanhoudingen gedaan, doch reeds zijn er tien personen die in de diefstallen betrokken zijn en van nabij bewaakt worden.

De Belgische en Franse gendarmen zetten het onderzoek voort. Het is hoog tijd dat de streek gezuiverd wordt van dieven en andere slechte kerels, weerdige opvolgers van de bende Pollet.

Uit de Poperingnaar van 1908 – www.historischekranten.be

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>