Een eitje te pellen

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       10 months ago     299 Views     Leave your thoughts  

Een ei op een balke: een dubbeltje op zijn kant, een riskante zaak


Komsi, komsa, de katte legt eieren (het is maar half en half)


Altijd een ei of een kieken (het is altijd wat met hem)


Het is met dat lastig wijf altijd eieren of jongen (ze is nooit tevreden)


Op eieren zitten: op hete kolen zitten.


Hij zit op iets te broeden


Hij blijft op eieren zitten (hij durft niets vragen)


Een ei ophebben (verlegen zijn)


Hij kan geen ei omdraaien (hij is onhandig)


Rondlopen als een hen die een ei moet leggen (ongedurig zijn)


Hij loopt zo snel alsof hij eieren in zijn schoenen heeft


Mijn wijf zou op vier eiers staan zonder een half dozijn te breken zie de vent en zijn Donia woog 90 kilo


Men moet geen ei onder een haan leggen, want die trapt hij kapot met zijn poten


Met iemand een eitje te pellen hebben


Hij lust geen rauwe eieren


Wie een omelet wil eten moet de schaal breken (wie een snoek wil vangen moet een visje uitwerpen)


Het is koek en ei


Vriendschap is zoals een ei: het beste steekt van binnen.


Ze gelijken zo goed op elkaar gelijk twee eieren.


Hij is uit een ander ei uitgebroed (hij is een heel andere man)


Het is zo eenvoudig als het ei van Colombus


Wat zal het zijn: eieren of jongen?


Zijn hoofd is hol als een lege eierdop.


Het is een ei (ezeldom)


Hij is rond als een ei.


Een hard ei (niet van zijn standpunt af te brengen)


Het ei wil slimmer zijn dan de kip (jongeren weten het beter)


Hij is pas uit zijn ei gekropen (nog onervaren)


Zo het ei zo de kip


Kwaad ei, kwaad kuiken


Kwaad ei, kwaad zuipen


Men moet niet te veel eieren onder één hen leggen


Ook op één ei broedt de hen


Hij gelooft kieken te zijn maar het ei is nog niet gelegd.


Het kieken piept al eer de schaal gebroken is.

Uit ‘Die Chronycke Bachten de Kupe’ van 1998

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>