Een haar in de beuter

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       4 months ago     133 Views     Leave your thoughts  

Juul Snak wos nogol dikwijls in onverschil met zyn wettige huusvrouwe Wanne Snegge wegens twee kleene gebreken, waaraan da Juul onderhevig wos: ‘t eerste wos dat ‘n ie olle zundage die God verleende snikkedronke naar huus kwam en het tweede gebrek wos wat ‘n ie den maandag nuchtend geeren zyn tuk uutsliep. Dat stak Wanne geweldig tegen. Zeurgewonnen geld verdrinken en den maandag nieten uutmeten dat wos dubbel in de keeringe.

‘t Kwam eigentlyk oek alzoo dat er daar olle keerndage een haar in de butter wos en ‘t en wos nog geen kleenen.

Juul en Wanne hadden è kleen doeningske te Watou geheel en gans tegen den kommiezebureau. Ze kweekten een redelyke partie patatten en de reste wos hommel. Juul wos oltyd een groten liefhebber geweest van den hommelkweek en de mensen vertelden dat ‘t kwam omdat ze van hommel bier maken.

Maar ‘t ging dat jaar stief slecht en d’r was geen groten bof op den prys van den hommel. Juul hadde vier keers thuus geld geboon geweest d’r voren maar deur ‘t tegenhouden van Wanne had ie hem nie gelaten.

T’ende wachten ging Juul naar de markt van Poperinge en ie kwam halfweg d’achternoene thuus met een pruime op een savel aan….

‘Boerinne’, zei Juul, ‘Ik hebbe mynen hommel verkocht.’
‘Hoevele?’, vroeg Wanne. ‘Achthonderd frank’, zei Juul. ‘Ha, gie’n dommen uul..’, riep Wanne .. ‘G’hadde de keure van ‘n te laten aan negenhonderd..4

‘Ja .. en deur wien ‘n heb ik het nie gedaan dè?’ grolde Juul kwaad.
‘Nè…’, riep Wanne, ‘….’t gaat op ‘t ende van ‘t spil nog aan my liegen …je moet daarvoren ol zoveel jaren hommelboer zyn!’

En Wanne stak daar een soorte van è redevoeringe of waarby dat de litanie van ol d’heiligen maar een schietgebed wos. Juul, geheel den kluts kwyt, trok naar buuten, ‘t hof op ..en ging t’ende den voordam zitten…ontstak zyn puupe …en ‘n zei geen woord meer.
Wanne, ol voort heur huuswerk doen, liep overentweere ol ruttelen en pruttelen ols Milo den hofhond, die van d’hommelkommerse niet ‘n wist, daar ol kwispelsteerten in de keuken kwam.

Ol met ne keer …tegen da Milo daar ‘t minste op peinsde, kreeg ‘n ie van Wanne’s kloefe een wup in zn achterste, waarop dat de voordeure openvloog en dat ‘n ol janken en kriepen ‘t onderste bovezn buuten robbelde.

Juul liet van ‘t verschot zyn puupe vollen….. en keek met een scheeve ooge naar Milo…
‘Nè…’, zei Juul …’den dienen heeft garantie oek zynen hommel verkocht!’

Sjors in ‘De Ijzerbode’ van 1971

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>