Een hele slimme vrouwe

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       9 months ago     262 Views     Leave your thoughts  

Grote reclame: “1 voor de prijs van 2 en den tweeden voor nieten”.

’t Speelt eigentjik geen rolle hoe warm da’ t is in uuzen living, ’t is toch ossan kamertemperatuure.

Het verschil tussen onwetendheid en apathie? ‘K zou ’t nie weten en ’t interesseert mijn eigentlijk ook niet.

De kunste van creativiteit is joen bronnen goed te kunnen wegsteken.

Achter iederen succesvollen vent stoat er een verbaasde schoonmoeder.

Getrouwd zijn is geven en nemen. De vinten geven nie veele, omdat de vrouwen ‘t toch ol pakken.

E keer goe lachen is de kortsten afstand tusschen twee menschen.

Leven in ’t verleden heeft één voordeel: ’t is goekoper.

’T leven is plezant en de dood is stille en vredevol. Allene dienen overgank is è bitje lastig.

Venten zijn lijk roo’n wijn. Sommigte verzeuren of krijgen è kurksmoake. Andere verbeteren met de joaren.

Verouderen is blijkbaar d’ enigste maniere om lange te leven.

‘k heb maar één pinte noadig om droenke te gzroaken. ’T is meestol de twaalfste.

Te vuuven an den toog drinken ze met vieren trippel, zien ze ollemoale dubbel en goan ze achternoa ollene noar huis.

Mijn grootmoeder had è boerderie, ik heb nen hof, .. en mijn dochters hebb’n nen dozenopendoender.

Ne mens goat troagst van al dood met è goe gezoendheid.

Spek en eiers? E poar doagen werk voor een kieken moar è leven lang werk voor è zwien.

‘K peizzen da sex beter is dan logica, moar ‘k kanne ’t nie bewijzen.

De moandag is een verrekt slechten tijd om è zevenste van joen leven in deure te brengen.

Van vele menschen moe’j under bacteriën steunen, want ’t is de enigste cultuur da z’hebben.

’T leven is nie ossan gemakkelijk, ‘t is kostelijk en ’t is diere, moar toch bluuft het populair.

Liefde is blind, moar ’t huwelijk is ne goe’n oog-opendoender.

Van hard te werken is ’t er nog nooit etwie dood gegoan. Moar woarom zou we ’t riskeren?

Met twee’n ku’j zo goekoop leven lijk olleene, moar juuste moar voor den helft van den tijd.

Wuk zoudt er gebeur’n o’j joen twee keers half dood verschiet?

De meeste leugens over domme bloendjes zijn nie juuste.

De schoolmeester doet de deure van joen verstand open, moar je moet zelve wel binnen goan deur die deure.

Ge zijt moar ene keer joenk, moar ge kunt wel heel joen leven onvolwassen bluuv’n.

Der is ossan lucht an ’t ende van den tunnel, ’t is juuste ’t hopen dat ‘t geene tring is die ofkomt.

Ne vent die peinzt dat’ten slimder is dan zijn vrouwe, hèt è hele slimme vrouwe.

Nen appel eten olledoage houdt den dokteur buuten, nen andjoen olledoage houdt iedereen buuten.

Een optimist lacht om te vergeten, nen pessimist vergeet van te lachen.

Ge moet deur de voorruitte kijken noar joen leven en niet deur den achteruitkijkspeegel.

’T is beter joen gedachten te zetten up de toekomste, want ’t is doar da we de reiste van us leven goan deurebringen.

De wet van Murphy is nie wederkeerig: ge kunt het nie laten regenen deur met joen auto noar de carwash te goan.

Beloftes zijn lijk beebietjes: gemakklijk te maken moar moeilijk te lever’n.

De menschen zin toch roare wezens hé: ze will’n ol voren in den autobus zitt’n, in ‘t midden van de boane lopen en ol achter in de kerke zitten.

Voor serieus “stoned” te geroaken zoej best witten cement drinken.

Een sigarette is è bitje toebak gedroaid in papier da brandt aan d’enen kant en waardat er ne zot an d’n anderen kant hangt.

Ne schoanen plastrong trekt ossan de soeppe van den dag an.

Een diëet? Een verzoamelinge van eten die andere menschen gewicht laat verliezen.

Beste vrienden vroagen niet: “ is t’er etwot mis?”, moar vroagen “wuk is ’t er mis?”

’t Is beter te endigen met zeer, dan zeer te hebben zonder ende.

Kiekens: “t zijn de enigste beesten da we opeten voor da ze geboren zijn, én achter da ze dood zijn.

Lege koppen hebben roare gedachten.

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>