Een krottekotje niet verre van de frontieren

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      3 years ago     394 Views     Leave your thoughts  

Juultje Boeve en zijn wuuf Rozientje Casteels weunden in entwot ‘n krottekotje, niet verre van de frontieren, ol de Belgieksche kant. Rozientje wos ‘n klawierig mensche, ze ging te boere gaan steeperen of helpen aan de woste. Juultje wos ‘t kontrarie, want buiten de keuns en d’hennen bezorgen, deeden’n nieten.

‘n Hadde ol è keeren ‘s nachts mei è gaan om te blauwen, maar van de tweede keer ol had’n moeten frutten en van benauwdheid wos ‘n naar huus è loopen met ‘t eene en ‘t ander in zijn broek.

‘Stop maar daarmei, wei’, grole Roziente, ‘t Kost begot meer van zeepe of da’je der mei verdient!’ ‘k Goan gaan leuren bij de boeren, gelik mijn voader overtyd’, zei Juultje…’met rattevergif en olie teegen de buikpyne’.

Met è grooten meuzel op zyn rik, waar dat er niet veele in zat, ging’n op toer! Want è deed djuuste gelik zijn vader, ols’n daagen hadde dat’n niet veele kwyt gerochte, stekt’n ol weg gaan van d’hofstee, en ols ‘t niemand zag, è henne vaste en stak z’in zyn groote meuzel en zijn dag wos toch goed.

Maar de garde, die nogol è strengen wos, kreeg in de gaaten dat Juultje leurde, en op è keer dat Juultje bykans thuus was, had’n ‘t zitten…

‘Héla man!’, riep de garde en è ging er naartoe…’leuren zonder papieren enée? En van waar komt die henne?’ ‘Ha, dat is de myne garde’, zei Juultje, ‘ze wos uit è rocht en ‘k hèn ze daar d’juuste kunnen pakken in den draai!’ ‘k Goaan ‘t gelooven voor een keer’, zei de garde, ‘maar voor dat leuren, krijg je è proces’.

Juultje moeste op ‘t jugement kommen en è kreeg zeven dagen kot, of vijfhonderd frank boete, die in dien tijd veele geld wos. Rozientje wos krijschenstyd ols ze dat hoorde. ‘Wel, wel toch’, jammerde ze, ‘zeven dagen hier olleene, ‘k gaan ‘s nachts geen ooge toedoen!’

‘Je moet er niet mei inzitten, jonk’, zei Juultje, ‘k goan weere gaan leuren en zeggen dat ‘t is om mijn boete te kunnen betaalen.’ Van ‘s anderdaags ging Juultje weere de baane op. Maar è keek osan goed rond ols’n van è hof kwam, ols de garde niet te ziene was…

Maar je gaat ‘t nooit anders zien, djuuste ols’n van ‘t hof kwam waar dat’n weere è henne hadde kunnen stekken, stoeg de garde daar….

‘Haha!’ grijnsde de garde, ‘je doet olgelik voort met leuren. En in dien zak zit er weere è henne. Ja gaat toch niet zeggen dat dat de joene is, die tot hier è vloogen is!’

‘En ‘t is pertank de mijne wei garde’, zei Juultje. ‘Maar je moeten horkten, ‘k zou toch zoo geern mijn boete kunnen betaalen en ‘k gaan daarom om mijn hennen te verkoopen, maar ‘k geraaken ze niet kwyt’. ‘J’hèt gy oltemets geen goeste, je ga ze aan è goedkoopen prijs krijgen, omdat ‘t gij is!’.

Kwaak in ‘De Ijzerbode’ van 1993

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>