Een plezierig kattenfeest

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     463 Views     Leave your thoughts  

Anno 1669, op de woensdag in de kattenfeeste, isser binnen Ypre, een seer kluchtig geval gebeurd, in het smijten der katte. Daar was op dien dag een man van Belle gekomen met name Lucas Longersprey, in de wandeling genoemd ‘kaasbolle’.

Deze was gewoon alle weke van Belle naar Ypre te komen met een muilezel met twee korven Belse kazen. Dus met de kattenfeeste op de woensdag in stad gekomen zijnde, omtrent de tijd dat men ‘s achternoens de katte smeet, is met zijn muilezel en Belse kazen gaan staan om de katte te zien smijten, omtrent de kanonnen die alsdan stonden bij de hoofdwacht.

Dus in het smijten der katte werd onder andere van de halletoren afgesmeten een grote maar jonge pikzwarte katte, de welke juiste viel op de kop of muile van deze kaasmarchands muilezel , waardoor die beeste verschietende, is van benauwdheid zijn meester ontsprongen, en zich omkerende is gelopen recht in de pottekramen, stampende veel potten in stukken, smijtende het huiseke waar dat de vrouw in zat, zo dat zij daar onder als bedolven lag.

Deze kaasboer, achter zijn muilezel met enigte volk lopende, om deze te vangen, dus is zij gelopen in de Antwerpstrate, en heeft aldaar een stand met karnemelk die voor de deur stond, omver gelopen. Van daar liep zij naar de poort, maar de schildknaap, horende roepen: ‘Arret arret, grijp de muilezel vast’, maar hij werd van deze voortgesleept tot op de brug in het water en had deze schildwacht (hij was een Franse Zwitser) niet kunnen zwemmen, hij had moeten verdrinken.

Ten einde werd deze muilezel van de komiezen vast gehouden en wederom aan zijn meester gegeven. Dus is de kaasbol met zijn muilezel gegaan naar de Valcke op de markt, alwaar hij gewoon was te logeren. En zijn beest in de stal gedaan hebbende, is hij binnen bij de waardin gegaan die hem vroeg of hij schone kazen meegebracht had, waarop hij antwoordde van ‘ja’.

Dus zij zeer begerig zijnde om er een te kopen, heeft een van zijn kaaskorven gaan halen, en zegde daar, kiest wat u het best aanstaat. Nota: de waardin was bezig op haar met een kom wijn te breiden. Zij dat werk verlatende, gaat de kaaskorf ontdekken om daaruit een kaas te kiezen, maar ziet diezelfde zwarte katte die uit de korf springt, bovenop de borst, waardoor zij achterover viel, en springt van daar op de toog, in de kom met wijn, dus van al het volk die daar was verjaagd zijnde, vliegt ze door de glasvenster en springt ze vierkante in de seule vol zoetemelk van een melkboerin die daar juist voorbij passeerde om haar melk naar de bakkerij te dragen.

Deze melkboerin daarom verschietend en omdat het glad weer was, velt ze met beide haar seulen in de greppel, maar de katte sprong in de bakkerij, genaamd ‘Den Beir’, nevens de Valcke, welke katte van de bakker is behoed en voorts lange tijd gekweekt geweest, aan welk belachelijk voorval veel liedekens en andere gedichten zeer vermakelijk werden gemaakt, zowel van de muilezel als van de zwarte kat.

.
Uit ‘Historie ofte beschrijving der vermaerde stadt van Ipre, hoofdstadt van Westvlaender – 1768’ door Petrus Ramaut.

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>