Een probaat middel tegen de waterpokken

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       3 years ago     448 Views     Leave your thoughts  

Aan het woord is Maatje Blieck uit Oostkerke, enkele jaren terug, waarbij zij kloeg over Flerecijn en wij haar de raad gaven een dokter te raadplegen. ‘Och mens toch, wienne kut è dokteur d’ran doen, ’t is ’n oederdom hé. ’t Is nu nie meer lik in n’uze tied da wiender gin dokteur nodig hadden om n’uze kwalen te genezen.’

‘Van oster nu è schete verdraait zit, lopen z’achter è dokteur, precies of die vint kut è woender doen. Ik weten nog goed da we bie n’us thuus olle zeer overdroegen op de beesten. Me grootmoedre was van de kanten van Houthulst, de juste prochie weten ‘k nie meer, en dat mens koste olles genezen.’

Om me nu bievoorbeeld de woaterpokken hadden, vangden wieder è veugele en hoengen n’um levend op in de kamer en je meug me geloven of nië, mo subiet gaf dat beterschap en ’t zeer ging op n’um over. Vieren twientig euren loater was ’t dood en de pokken genezen. Zulke diengen leren ze op d’hogeschole nië!’

A. Dawyndt in ‘Bachten de Kupe’ van 1978

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>