Een puberende maagd van dertien

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     607 Views     Leave your thoughts  

Vanmorgen geschreven, de inkt is dus nog niet helemaal droog. De eventuele taalfouten en misbaksels krijgen jullie er gratis en voor niets bij. Het gaat over de oude 16de eeuwse Kronieken van Marcus van Vaernewyck, de episode waar ik momenteel aan het momenteel aan het schrijven ben:

De Romeinse keizer Octavianus-Augustus regeert al 26 jaar krijgt wanneer zijn kapitein Quintilius Varus het aan de stok krijgt met de bevolking van Trier. Hij stuurt Claudius er met acht ruiterlegioenen op af. De latere keizer slaagt er in om de onlusten de kop in te drukken en om die van Trier te verslaan en tot rust te brengen. Na deze militaire actie dringt Claudius het nieuwe Belgis binnen waar hij zijn kamp opslaat in Henegouwen. Zijn collega Titurius trekt met drie divisies naar de stad Bergen waar ze hun intrek nemen. En er is ook nog sprake van de legerleider Drufus die zich vestigt in Reims. Claudius zorgt er voor dat de steden Atrecht, Terwaan, Kamerijk, Gent, Leuven, Tongeren en Antwerpen weer opgebouwd en versterkt worden. Wanneer Claudius en Drufus teruggeroepen worden naar Rome, stellen ze Quintilius Varus aan het hoofd van de landen aan de zee.

Oude boeken vertellen over het gebod van keizer Octavianus waarbij de bestuurders in Gallië verplicht worden om alleen maar de Romeinse taal te gebruiken in hun rechtshandelingen, hun wetten en hun bevelschriften. Wie dat niet doet riskeert lijf en goederen te verliezen. Het is er volgens mijn schrijver nog altijd de reden van waarom de inwoners van Frankrijk nog altijd gebroken Latijn spreken. De lage landen aan de zee die ‘maar’ 400 jaar onder de heerschappij van de Romeinen bleven, zijn daardoor minder beïnvloed geweest door het Romeins. Ik weet meteen waar de taalgrens vandaan komt.

Keizer Octavianus-Augustus is de zoon van de zuster van Julius Caesar. Ik vraag me af of hij zijn oom aansprak met iets als ‘nonkel Jules’ maar deze oprisping ter zijde, kom ik te weten dat Octavianus 56 jaar lang in het zadel blijft. Hij blijkt een krachtpatser van het zuiverste allooi en brengt zijn Romeinse rijk tot op het hoogtepunt van zijn bestaan. Hij maakt van Rome een marmeren stad en zorgt er voor dat er eens een periode van 12 jaren van volkomen vrede komt.

Marcus van Vaernewyck moet een diepgelovige man zijn. Zijn inleiding tot de geboorte van Jezus is van die aard dat ik aan dit feit niet moet twijfelen. Voor mijn lezers laat ik hem eens ongecensureerd en in zijn eigen 16e eeuwse Vlaams aan het woord. Hij komt nog eens terug op die 12-jarige vrede. Ik citeer hem: ‘Sulks geschiedde door eene wondere werking van den Almogenden, op dat dien aerdschen vrede der Menschwording van onsen Saligmaeker zoude verheerlyken; want hy, die den peys zoude maeken tusschen God sijnen hemelschen Vader en het menschelyk geslagt, wilde in dien vrede-tyd van eene suyvere Maegd geworden worden.’

Ik schakel weer over op mijn eigen stijl en taal maar wel met de nodige aandacht voor al dat goddelijke respect voor Jezus en Co. De kleine wordt geboren tijdens het 42ste jaar van de regering van keizer Augustus. De wereld bestaat op dat moment al 5200 jaar. Hmm. Maria is op het moment van de bevalling 14 jaar en 4 maand. Hmm. Op het moment van haar bevruchting moet de heilige maagd dus nog een puberend kind geweest zijn van 13 jaar en half. Dat feit hebben ze tijdens de lessen Gewijde Geschiedenis van mijn jeugd wel heel goed weten te verzwijgen. De onbevlekte ontvangenis dan maar als alibi om een ongewenste tienerzwangerschap te vergoelijken.

De 25ste december van het jaar nul is een zondag weet Dionysius te vertellen in zijn eigen tijdrekening. Tot dat jaar nul worden maar 7 dagen toegeschreven, op 1 januari van het jaar 1 start meteen het tweede jaar van de nieuwe tijdrekening. Op dat moment staat Rome op het toppunt van zijn bestaan. Vaernewyck goochelt met de cijfers. 2700,8000 ingezetenen. Op mijn beurt moet ik googelen om wat preciezer te kunnen zijn. Hij zal wel 2,7 miljoen willen aangeven maar dat aantal mag ik vermoedelijk nog wel reduceren tot pakweg 1,7 miljoen. Hoe dan ook een imposant cijfer.

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>