Een schreeuwende onrechtvaardigheid

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     329 Views     Leave your thoughts  

Het onderhoud van onze straten en openbare plaatsen

Het is een waar vermaak als men ziet met welk een zelfopoffering en kennis van zaken de openbare werken gedaan worden. Wilt gij daarvan overtuigd zijn, vriend lezer, wel begeef u dan naar de Lombaardstraat, en opgelet of ge breekt er de hals, daar de straat zo schoon gepaveerd is.

Daar zult ge eens staaltje zien van onderhoud. Bezichtig eens de oude Lombaard en zeg mij of het niet betreurenswaardig is zulke schone gebouwen te laten vervallen. Het dient voor ijzermagazijn aan de tweede burgemeester Baus, en alles is goed.

Ga dan eens naar het Zaalhof, naar de watering. Daar zoudt ge omver vallen van de stank. Gelukkig dat de mannen van de rijschool het gedacht opgevat hebben te kuisen, zij die daar dagelijks weg en weer moeten; krijgen we warmere dagen, het ware genoeg om er de pest in de stad te krijgen.

Trek eens vandaar langs de Maloulaan, Waterkasteel, de naar de café des Boulevards, langs de ene kant hovingen, langs de andere kant stinkend verpestend water waar er allerhande vuiligheid in gestort is: rotte honden, katten liggen er genoeg om in Ieper ziekten voort te brengen.

Heeft de commissie van openbare gezondheid dan niets meer te zeggen om zulke schreeuwende onrechtvaardigheden te beletten? Het is een ware schande.

Alle maanden ziet men subsidies voor de pompiers en muziek uitstapjes te doen, en voor nodige gezondheidswerken is er alleen niet de minste vooruitgang gedaan. Het is een schreeuwende onrechtvaardigheid.

Uit ‘Het Nieuwsblad van Yperen en het arrondissement’ van 1898 – www.historischekranten.be

1898-020

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>