Een type met vele geld

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  , ,      2 years ago     518 Views     Leave your thoughts  

Karlientje van Miete Panneels had eindelijk heur wens bekommen en dat wos van te trouwen met ‘n type met veele geld.

Karlientje had è keer, op è Poperinge kerremesse, binnen è wist bij è kaartelegeege en de die had heur uuteen è daan dat ze ging trouwen, oftewel met è kommersant oftewel met een met ‘n hooge positie.

Op dat moment vrijde ze met Juulten van Alidas van rechtover thulders.

‘Onke ik mien goed bepeinzen’, zei Karlientje, ‘Juultje is de man niet om kommerse te doen…en in ‘n hooge positie gaat ie ook nooit geraaken, want en ‘n is kalsielegger van stiel.’ En ze gaf hem de bons. Juultje trok hem dat niet veele aan want è weeke later wos ie ol met ‘n ander op route, maar zijn moeder, Alida, koste dat niet verkroppen en ze bekeek Karlientje gelik vorte vis.

Karlientje liet dat aan heur herte niet kommen en nog in ‘t zelfde jaar trouwde ze met Jean Boemelare van Diksmuide.

‘Het is è kommersant in ‘t groote’, zei Karlientje teegen heur moeder. Maar in wuk, dat wiste ze oek niet…Eén ding wiste ze wel, dat ie veele geld verdiende zoodat ze nu ‘madam’ ging kunnen speelen.

‘Dat gaat hier nu ol moeten veranderen wei’, zei Jean ols ze thuuskwaamen te Karlientjes, achter hulder speelvoyaage…’ik gaan hier niet weunen in zoo è krottekotje. ‘k Goan hier entwot doen zetten dat wel is!’

Inderdaad, er kwamen van olle soorten van stielmannen die met ‘t groot geweld der op gingen en ‘n half jaar laater stoeg er daar è splinternieuwe doening, met ol wuk dat er in en der bij paste.

Jean en Karlientje batavierden van ‘t eenen naar ‘t ander met de chieke voiteure en ols ze niet weg gingen, hadden ze zelve overkomste en ze feesten en vierden met veele muziek en lawaai tot pit in den nacht, zoodat Alida van rechtover groene van koleire wos omdat ze geen ooge è koste toe doen van ‘t leven.

Maar schoone liedjes è duuren dikkers niet lange…Olmetnekeer de leute wos houden. Ze zeiden in ‘t dorp dat Jean z’n schuppe of è kuust had en dat Karlientje achterbleef met de schulden….Je moet dat niet vraagen wuk è deugd dat Alida van rechtover daarin hadde….

Ze zag den eenen achter den anderen nu aan de belle gaan trekken achter z’n kluuten, maar Karlientje liet ze voor è geslooten deure staan. Alida en heur gebeurneege loerden dat of bachten de gordijnen ‘s achternoens ol kaffie drinken…ze hoorden weer ‘n auto stoppen.

‘Kijk’, zei de gebeurneege…”t is weere den dienen van gisteren’. Ze zagen djuuste dat Karlientje boven onder de gordijne keek ols de belle ging.

‘Wacht è keer’, grijnsde Alida…. ‘Ik gaan die schoone madam dat nu è keer weere lappen zi!’. Ze pakte konsuus heuren vaageburstel en ging naar buuten.

‘Is er hier nooit niemand thuus dè madam?’, riep dien heere van over de straate. ‘Ja, jaar, meneere’, riep Aldida weere, ‘Madame is boven.’

‘Ik bellen ossan en ze komt niet open doen’. ‘Jamaar, ze kan zij joen niet hooren bellen wei meneere..’ riep Alida omdat ‘t Karlientje wel ging hooren…’ze zit tot over heur ooren in de schulden!’

Kwaak In De Ijzerbode van 2 februari 1981

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>