Een wonder min of meer

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     426 Views     Leave your thoughts  

Geen kronieken zonder mirakels en fantastische gebeurtenissen. Jullie mogen niet verwonderd zijn dat ik direct pauzeer bij hoofdstuk 56 met de intrigerende titel: ‘Van verscheidene wondere dingen in deze Nederlanden geschied sedert het jaar Ons Heeren 380 tot 1164, waar in ook verhaald wordt sommige verwoestingen veroorzaakt door de brand.’

Vaernewyck opent met het wonderlijke geval dat zich afspeelt in Atrecht in het jaar 380. Arras dus waar het hemelbrood uit de lucht moet zijn gevallen. En wat te zeggen van de maagd in de stad Cormeroy die er in slaagt om 3 jaar zonder eten en drinken in leven te blijven na dat zij het heilig Sacrament had toegediend gekregen. Straf spul moet dat geweest zijn. De feiten doen zich voort rond 824 en in 956, om precies te zijn op een vrijdag in de meimaand regent het op vele plaatsen bloed.

Het steekt niet op een wonder min of meer. In het jaar 959 krijgen nogal wat mensen bloedige kruisen over zich heen. Het lijkt er op alksof ze met de pest bestrooid worden. In 1061 wordt er aan de grenzen met Normandië een vreemdsoortig monster geboren. Een dubbele vrouw met twee hoofden en vier armen, ‘maar alle de andere leden van den navel nederwaarts enkel. Dit wanschepsel lachte, weende, at en dronk met beide de hoofden, maar alles ging door de zelfde weg in één buik.’

Moet ik het Siamees fenomeen nu in mijn eigen taal beschrijven? Of laat ik de eer aan de oude schrijver? Ik besluit om nog even af te ronden in zijn taal: ‘D’eene helft van dit lichaam leefde nog drie dagen na dat d’andere dood was, maar moest eindelijk ook sterven, zowel door de last als door de stank. Enigen zeiden dat dit monster Engeland en Normandië betekende, die binnen drie jaren zouden verenigd worden onder één kroon, gelijk het gebeurde.’

Ik sla enkele mirakels over. Maar de gebeurtenis van 1097 aan het paleis van de Duitse keizer Hendrik IV doet mijn nekharen recht komen. Een ridder die doodgebeten wordt door een leger van muizen. ‘Niemand konde hem van deze dieren bevrijden, want waar hij ook ging, ‘t zij in het water of elders, zij vervolgden hem alom en verlieten hem niet voor dat hij dood was. Dit zou geen groot wonder schijnen, indien gegrond waar het geen sommige geleerden schrijven, te weten dat iemand die van een luipaard gebeten is, overal zal vervolgd worden door de muizen.’

‘In het jaar 1109 wierp een zeug in het land van Luik een big met een menselijk aangezicht, en een hinne broedde een vierpotig kieken uit’. De vreemsoortige gevallen lopen de spuigaten uit. ‘In Het jaar 1129 wierd te Namen in een koe gevonden een kalf met twee hoofden, hebbende zes vingers aan elke hand en zes tenen aan elke voet. Het leefde maar eenen dar. Ook wierd daar gevonden een lam met twee hoofden.’

‘In het jaar 1133 wierd in zeker dorp genoemd Hovele geboren een kind zonder benen, hebbende de gedaante van een vis. In 1135 wierd te Doornik geworpen een lam met twee hoofden en acht voeten en te Breine geboren een kind zonder hoofd, hebbende op elke schouder één oog.’

Te Leuven valt er in 1142 zeem uit de lucht. ‘In het jaar 1147 op een zondag in november wierden aan de hemel gezien drie manen en in ‘t midden der zelve een kruis. In het jaar 1154 is te Gent geboren een kind met twee hoofden, vier armen en vier voeten. In 1160 kwam binnen de gemelde stad ter wereld een ander kind, hebbende drie hoofden en eenen beesten-steert in de hals.’
‘In het jaar 1172, in augutus, wierd in de maan gezien een kruis, aan het welk een beeld hing, groen en geel van koleur, het hoofd zuid- en de voeten noordwaarts strekkende. Als dit beeld verging, men verloos eerst allengskens den rechter arm uit het gezicht, daarna het hoofd, vervolgens den linker arm en eindelijk het geheel lichaam.’

‘In het jaar 1172, in de Advent, wierd binnen de prochie van Sint-Margareta omtrent Sint-Omaars een kind gebaard met twee hoofden, vier armen en vier handen, hebben van vooren de teel-leden van beide de geslachten, doch van achter maar eenen uitgang. Het leefde twee dagen.’

Dit werd geschreven op maandag 11 mei 2015 en zal in 2016 verschijnen in deel 6 van De Kronieken van de Westhoek.

Binnen enkele weken ook bereikbaar via www.westhoek.net

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>