Een zonderlinge weddenschap

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     390 Views     Leave your thoughts  

De steenweg van De Panne zag op Paasmaandag van het jaar 1843 zwart van het volk. Met veel tamtam was in de nabijheid van ‘De Kloef’ een niet alledaagse gebeurtenis aangekondigd. Tussen Adinkerke- en Koksijdenaren was een weddenschap aangegaan voor een ton bier: acht van de kloekste boerenzonen van Adinkerke zouden er in het strijdperk treden tegen een paard van de boerderij ‘De Bogaerde’.

De overeenkomst voorzag dat eerste genoemden het paard achterwaarts over de baan moesten krijgen. Lukten ze in hun opzet dan werd het bier uitgeschonken in hun gemeente, op de kosten van de Koksijdse boerenzoon die hen had uitgedaagd. Gebeurde dit niet dan diende de tegenpartij, de ton die geledigd zou worden te Koksijde, te vergoeden. Van ‘t allenkante waren de mensen opgekomen voor deze homerische kamp, die evenwel niet bij de aangeduide plaats is doorgegaan, zoals duidelijk blijkt uit onderstaand getuigenverslag.

‘Het feest heeft op de gestelde uur plaets gehad, wel niet bij de herberg de Kloef, maar in de duinen, een kwartier uur verder. Wij, door de nieuwsgierigheid aangeprikkeld, hebben de menigte gevolgd en ook de voor ons staande hoge en steile zandduin opgeklauterd. Op het hoogste komende, zagen we een tussen de duinen wijd uitgestrekte vlakte waarin er paarden, ezels, koebeesten en schapen verspreid waren, en aan de voet van onze duin een gracht die men zegt de scheiding tussen de beide gemeenten zou zijn.

De acht Adinkerkenaren lagen al nevens malkander neer en schoorden in een tot deze bereide grip, maar zohaast het Koksijdse paar aanlegde, brak geheel zijn getuig. Dan is men opnieuw het paard gaan herkleden, maar de stringen brakel al opnieuw zodat de achter mannen voor gewonnen zijn gerekend geworden.

Gelijk het alzo afgelopen is, zeggen er veel dat de nieuwsgierigheid ten volle niet voldaan is geweest, mits men had willen zien dat alle kloek genoeg was. Wat daar van weze, hoewel zijn meester het bier betaald heeft, mag het paard vrank en vrij zijn gedicht tonen, want als alles breekt kan het niet verloren hebben!’

Het relaas maakt verder nog gewas over het feit dat de strijd werd bijgewoond door een ‘volkomen mengeling van stéevrijsters, boeren en duyne-kytén’ en kondigde meteen aan ‘nu hoort men dat er dinsdag aanstaande, om vier uur in de namiddag, buiten de oost of zo gezegde Nieuwpoort-poort een dergelijke wedding zal plaats hebben tussen vijf steedse grenadier en een paard die gewoon is van een schip te trekken.’ Of deze laatste weddenschap ooit heeft plaatsgehad heb ik niet kunnen achterhalen.

A. Dawyndt in ‘Bachte de Kupe’ van 1970

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>