Enkele wenken voor wielrijders

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       11 months ago     291 Views     Leave your thoughts  

In de eerste plaats moet de wielrijder in het oog hebben, met geringe inspanning te werken, zonder in het zweet te raken. De grens van de gewone snelheid is reeds overschreden, als versnelde ademhaling en hartkloppen aanvangen.

Een verder uitgangspunt moet wezen, gedurende het rijden en voor de afloop van de toer alle gebruik van sterke drank te vermijden, want het grootste aantal van alle ongelukken heeft op de terugweg plaats.

De nadeligste gevolgen op de gezondheid van de wielrijder oefent de voorovergebogen houding. Zij benadeelt de onderbuiksorganen (lever, maag, ingewanden, blaas), hun werking en belemmert de bloedsomloop en veroorzaakt aandrang van bloed naar het hoofd.

Door het indrukken van de borst wordt de werking van de longen benadeeld, waardoor de opname van zuurstof in het bloed vermindert en de werking van het hart gestoord wordt. Daarom moet men altijd letten op een rechte houding!

De kleding moet uiteindelijk ook volgens de regels van de gezondheid zijn. Dat wil zeggen dat ze de uitwaseming van de huid doorlaten, maar tevens een te snelle afkoeling beletten en daarenboven aan de goede smaak en aan de reinheid voldoen.

Het beste is poreus linnen, dat van het lichaam door een zeer hol gebreid onderkleed gescheiden wordt. Ruime kousen en gemakkelijke lage schoenen zijn verder nodig. Bij inachtneming van deze regels zal het wielrijden niet gevaarlijk zijn voor de gezondheid, maar dient het wezenlijk tot verhoging van het weerstandsvermogen van het lichaam en de veerkracht van de geest.

Uit ‘Het Weekblad van Ijperen en het arrondissement’ van 25 mei 1895
www.historischekranten.be

1895-10

 

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>