Er vliegt een ekster uit z’n gat

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     598 Views     Leave your thoughts  

‘k Ben blij dat ‘k er mij niet mee gemoeid en hè! zei mijn grootmoeder zaliger, en ze had heel de strate doen vechten.

– Een haartje nader en ‘k hâ ze bij den bout, zei Lapiere als zijn katte deur ‘t gotegat kroop.

‘k Kome van den pastor van ‘t gemeente, zei de vent, en hij kwam van te trouwen op het stadhuis.

‘t Zal meer bijten als niet, zei de vent, en hij smeet nen doôn hond achter zijn koe. En ze liep algelijk.

Als de kobben spinnen, moeten d’appels binnen.

Hij aveseert maar lijk nen bondel hooi tegen wind.

Je billen en je kaken zijn van ‘t zelfde laken.

‘t Is gelijk vanwaar dat ‘t is, van de kerke of van den dis.

Dat is een kieken van den ouden hane.

‘k Ben gekomen met de beenfotteure.

Ne lege maandag is een goe’ weke.

Buiken vul maar geen in de beuze..

Iemand met den bransel laten zitten.

Delf je zelven en dek je met je kloefen.

‘t Dundert altijd op de vier hoeken van ‘t jaar.

‘t Geluk van God en ‘t geld van de mensen.

De groten afgeven met een half franksken op zak.

Ge moet toch altijd zien dat g’een gat in d’hage vindt.

Der zijnder die van die Spaanse vragen stellen die een hele parochie zoûn doen vichten.

De laatste koe, de balie toe!

Ge zoudt in den hond z’n konte bijten.

‘t Gebeurt al bachten de sarge.

Met beloften en vorte appels slaat men niemand ‘n buile.

De duivel en zijn keerse zijn ermee gemoeid.

Er vliegt een ekster uit z’n gat.

Gods ezel, Maria’s peerd – Rijd er op tot je gat smeert.

In je laatste hemde zitten er geen zakken.

Als ‘t kermis is staan er kramen,
en in den hemel moet je niet kramen
en in d’helle wordt je gestekt door de bramen.

Me gaan nog e damtje leggen.

Ik ben daar een geete gezet geweest.

Men heeft me bij den buk gedaan.

‘t Schilde geen haar of ‘t was ne kletsekop.

Hij zou ons Here van zijn kruis lezen.

Men zou hem ons Here geven zonder biechten.

Je staat al in ‘t jaargebed.

Liefde op strate is ruze in huis.

De coureurs kwamen toe al in hutjes en trutjes.

Ik wil dat zweren op mijn bloot gat.


‘t Were is were in ‘t slot gesprongen.

De kapittelstok op de schelf steken.

Een ‘Kallemoeie’

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>