Etwien ‘t vier in ze broek jagen

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      3 months ago     188 Views     Leave your thoughts  

Luzoard
Mijdt U van venijnspuwers. Ze vergallen uw leven en beletten u de nachtrust.

 

”t Is è ruzelute’- wrank wijf.

‘E go d’er nog è scheptche biedoen’- Hij wakkert heimelijk een ruzie aan.

 

Varianten:

‘E stikt ‘t viertch’ in brand”.

‘E zoe duust duvels doen vichten”.

‘E dume d’rin vetten’- Zich verkneukelen in de miserie van anderen.

”t Is è Pietche vernient’- Het is een heimelijk ventje.

‘E schopt in ze nekke’- Iemand beledigen, een ruzie uitlokken.

 

Varianten:

‘E smiet mi stêenen’. ‘E smiet sneuven’.

‘E schopt tegen ze schenen’. “E ried tegen ze karre”.

‘d’Reste van ‘t schoon weer is doa’- Cynische verwelkoming voor late gasten.

‘E makt van ze ‘n herte è stêen’- Hij is niet om te praten om een misstap te vergoelijken.

 

Variant:

‘E n’è gin hert in ze lief’

‘t Is opgemakt spil’- Het werd vooraf bedisseld.

‘Ego d’er deure mi vule voeten’- Hij gebruikt radicale middelen.

‘z E ‘t haar van ze kop escholden’- Hij werd deerlijk uitgekafferd.

”t Kient moe d’è naam èn’- Wie een hond wil slaan, vindt gemakkelijk een stok.

‘Etwien ‘t vier in ze broek jagen’- Iemand ophitsen.

”t Was lik è slag in m’e ‘n oanzichte’- De aanval kwam onverwachts.

‘Je zoe d’etwien ‘t bloed in ze kele doen kommen’- Iemand dermate uitdagen, tot hij razend kwaad wordt.

 

Variant:

‘Je zoe ‘ter etwot van krieggen’.

‘Is piek en piek’- Ze staan vijandig tegenover elkaar. n’is groene vroed’- Hij is zeer kwaad.

 

Variant:

‘E spuugt vier en vlamme’

‘Ze kriegt è snak en è bete’- Zij wordt brutaal afgesnauwd.

‘E sloa ‘t huus kort en kleêne’ – Hij slaat het huisraad stuk.

‘E smiet dat ‘t kwakt’.

‘E sloat d’rop lik Stof’le op ze katte’- Er onbeheerst op los slaan.

‘E n’éd d’rè piek op’- Hij heeft het op hem gemunt.

‘E makt ‘num dikke’- Zich voor een futuliteit opwinden.

 

Varianten:

‘E zit op ze pêerd’.

‘E speelt op ze pôot’. ‘E komt uut ze kot’. ‘E makt van ze neuze’.

”t Is hard tegen oenzochte’ – Geen van beide partijen wil wijken.

‘Ze vichten slag om slieng’re’ – Geweldig gevecht leveren.

‘E n’è ze ‘n havre ekregen’ – Hij werd op zijn plaats gezet.

‘E go d’è post pakken’- Als ongewenst buitengewipt worden.

 

Variant:

‘E vliegt mi ze kliekk’n en ze klakk’n op stroate’.
Scheldwoorden:

Loebas.

Luzeveste.

Luzoard.

 

 

Uit ‘Snippers uit de Veurnse volksmond’ van Albert Dawyndt uit 1982

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>