Familie van Alexander

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     394 Views     Leave your thoughts  

Herbergen droegen als uithangteken: Het Fortuin, De Fortuyne, ‘t Fortuintje, De Stuiver (in Nieuwpoort zei men om een wijk aan te duiden “aan de stuiver”). De Laatste Stuiver, De Schuddebeurze. Deze twee laatste herbergen lagen gewoonlijk buiten de dorpskom. Daar werden de laatste stuivers uitgeschud en opgedronken en ging men met platte beurzen huiswaarts.

En dan zijn er al die oude spreuken en gezegden over geld. Zoals;
– De man is oud en versleten tot op de draad, krom gewerkt en gewroet tot dat hij niet meer kon, maar hij was smoorrijke, dikke van ‘t geld.
– Bij het betalen van zijn glas bier aan de kelner zei men; ‘en de rest is stoelgeld (drinkgeld).
– Hij was bekend gelijk slecht geld (als vorte vis) – goed gekend.
– Daar geld is duivel is, daar geen geld is duivel en zijn moere is.
– Zo gewonnen, zo verteerd.
– Geld is het land meester.
– Geld maakt een huwelijk niet gelukkig! Neen, maar het is tenminste nog een troost in het ongeluk.
– De mensen zijn familie van Alexander, alles voor zich en niets voor een ander.
– Iets kopen voor een civiel prijzeke, dat kost minder dan niets, dat kost twee keer niets.
– Op een haasaard zijn.
– Dat zijn nieuwe rijken (parvenus).
– Men bijt krente, lijdt armoede.
– Een krebbebijter is een gierigaard, een kremkloot.
– Hij overtreft Judas in geldzucht, zijn vingers staan naar geld als een nijptang krom.
– Hij hoort graag de klank van ‘t geld.
– Het loon dat men voor zijn werk ontving, noemde eertijds zijn trektieme ontvangen. Trekken en diene (tiende) refereert naar de vroegere tienden die men moest betalen aan de heer en aan de kerk, zo bijvoorbeeld de haringtiende.
– Zijn oren staan dicht bij zijn kop; hij is gierig.
– Over een briefje van 500 Belgische frank (wat is dat al lang geleden) zei men ‘dat is een negerorkestje’, omdat er negerkoppen afgebeeld werden.
– Nog een beetje kluttergeld in zijn zak hebben.

Uit ‘Bachten de Kupe’ van 1998.

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>