Fieltje de vinkepiet

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      1 year ago     552 Views     Leave your thoughts  

Fonten Koekuit van Gyverinckhove stoeg op è zaterdagavond in ‘De Sterre’ aan den toog te plaideeren over velookoersen en koereurs. Der stoegen nog è paar andere kalanten by, onderandere Fieltje, de kleermaker, die laatst binnen è kommen was. Fieltje weunde rechtover Fontens en wos è grooten vinkeliefhebber. Fonten die è groot gedacht hadde over zyn liefhebberijen, hadde oltyd den air van è beetje te lachen ols ‘n Fieltje op toer zag met zyn vinkekooitje.

Je moet weeten, Fonten wos in de velooclub en olle zundagvoornoene reed ‘n ie mei met de wielertoeristen. ‘s Achternoens ging ‘n toen, met zyn auto, hier en daar gaan kyken naar de velookoers.

‘Morgennuchtend gaan we weere gaaze geeven wei! è toer van tachtig kilometers’, bofte Fonten, maar è vertelde er niet by dat ‘n dikkers moeste rijden da zyn tonge op zyn borst hing, om mei te kunnen.

‘Dat me lastig zyn aan joen oude’, zei Fieltje styf serieus.

‘t Is in olle geval lastiger of op è stoeltje zitten en veugeltjes horkten schuifelen en schriftjes trekken’, lachte Fonten.

‘Dat is waar’, knikte Fieltje, die ook op zyn tonge niet è vollen wos, maar je ga gy toen maandage moe zyn en ik niet!’

‘Wuk! Ik moe?’, schoot Fontens uit…’gy zegt dat!’.

‘Heiwè, ik peinzen ik dat’, lachte Fieltje…’ omdat je toen geheel de weeke met joen auto naar je werk gaat en ‘t is maar è kilometer of drie verre.’

Diegene die d’r by stoegen kosten niet laaten van lachen, Fonten duwde zyn sigarette dubbel in den asschebak.

‘Je zoudt gy veele deugd hèn van oek è beetje sport te doen vent..’t zoudt oek meer fut in zitten’, snauwde Fonten.

‘Misschien wel’, knikte Fieltje, ‘maar hè je gy nog nooit è peinsd van Mariette, joen wuuf, de zundagvoornoene te laaten meegaan met julder, ze rijdt zy toch oek met heuren veloo?’

Fonten schoot uit in è schaterlach. ‘Wuk datte’, riep’n, ‘mien wuuf mei ryden met de wielertoeristen…we zouden daarmei wel zyn..we zyn toen geheel ‘n dag op route..en bovendien, z’is zy nievers liever of thuis!’

‘Dat is oek meuglijk’, zei Fieltje en è dronk è teuge van zyn pinte. Olzoo ging die conversatie voort. Fonten voerde ossan ‘t hooge woord en deed ol dat’n koste om Fieltje te conterfetten.

‘Wuk zou je gy kennen van koersen of koerreurs?’, riep Fonten, Ik willen wedden da’je niet è weet wie dat Moser is.’

‘Niet styf wel’, zei Fieltje, ‘maar ‘k hèn der nog van hooren klappen. Maar ken je gy Pros Lamour?’

‘Wien dat begot?’, lachte Fonten….’Pros Lamour?’ ‘Dat is zeker oek zoo’n sukkelaare gelik gy, die rondloopt met è vinkekooie?’

‘Nee neen’t, vent’, zei Fieltje…’dat is den dienen die olle zundagvoornoene by joen wuuf zit binst dat je gy weg zyt met de wielertoeristen.

Kwaak in ‘De Ijzerbode ‘ van 1984.

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>