Fietsongevallen in Zandvoorde en Westvleteren

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       3 years ago     547 Views     Leave your thoughts  

ZANDVOORDE

ONGELUK. · Louis Ghesquiere, de horlogeur, reed zondag namiddag in velo naar Zantvoorde voor eene boodschap. Hij reed nog al dapper om weder te huis te zijn voor de vespers. Over DEN HAZE (eene herberg) gekomen.bemerkte bij al met eens dat er eene kleine gracht dweers over den weg gemaakt was waar hij moest rijden; maar het was te laat : hij kon hem noch inhouden noch afdraaien: hij stuikte ten gronde. en bleef buiten kennis liggen.

Hoelang dat geduurd heeft dat kan hij zelf niet zeggen; als hij tot zijn zelven kwam, hij lag daar nog gansch alleen; geen enkele mensch was voorbij gegaan. Hij bloedde geweldig : zijn aangezicht was deerlijk geschonden, bijzonderlijk aan den neus en den mond; en een vinger der rechterhand gebroken.

Doctor Van Walleghem van Zonnebeke beeft de wonden toegenaaid, en hoopt dai er geene ergere gevolgen zullen uit voortkomen.

.

WESTVLETEREN

Op zaterdag 1 sept., rond den avond kwam Jules Decroos, landbouwer te Westvleteren aldaar ter dorpplaats aangereden.

Ongelukkig brak het voorwiel en Decroos stortte met geweld ten gronde. Daar hij bleef liggen snelden aanstonds eenige geburen ter hulp en men was verplicht hem in een huis binnen te dragen.

Schrikkelijk was zijn gezicht om zien, want het miek maar eene wonde uit. De geneesheer heeft het op 3 of 4 plaatsen moeten toenaaien: zijne tong was gesplet, de lip gekloven en het kaakbeen gebroken.

Men wijt het ongeluk toe aan den slechten staat van zijn rijwiel.

Volgens genomen inlichtingen is Decroos aan de beterhand, maar zal nog geruimen tijd moeten binnen blijven, vooraleer hij volkomen genezen is. Door de wonde aan de tong kan hij nog niet spreken, hetwelk hij nogthans geerne deed.

.

Uit het ‘Nieuwsblad van Yperen en van het Arondissement’ van september 1906 – www.historischekranten.be

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>