Gaan dienen om genezinge

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  , ,      3 years ago     1386 Views     Leave your thoughts  

Ziektediening

Beegangsters (bedevaartgangers) lijk Coleta Goes was nog entwat anders, ‘t mensje ging voor ons – en ze was al 70 jaar – nog te voete op beevaart naar Halle, den ene paternoster achter den anderen om een genezing te bekomen, en sliep twee keers uit.

‘Ge verstaat dat wel enee’, zegt Grietje, ‘de mensen gingen dan alzo naar geen dokteur, neen, neens; ze wilden het al verlezen en iedereen ging op beevaart. Naar Sint-Joris voor de distel in ‘t hoofd, naar d’heilige Apelonia te Woumen voor de tandpijne, naar Bovekerke tegen de muizen, dat was ook e’ plage.

Als ik nog in ‘t kweken van de kinders was, ben ik naar Sint-Job geweest voor de ‘nagelkoppen’ te Beerst, gaan dienen voor ons Antoontje enee, ‘t kind was geplaagd met puistjes en porretjes, ‘k offerde daar é zakje nagels en met d’opbrengste deed de pastor messen voor d’intentie van de beevaarders. Voor de kinkhoest trokken ze naar Deizele en brachten e’ roo’ draadje mee, ze sneden dat in fijne kleine beetjes om in de pap van ‘t kindje te mengelen, e’ snippertje met e’ keer.

D’heilige Cornelis wierd aanroepen voor de seksies en de zenuwen, ze gingen daarvoor gaan dienen naar Adinkerke en ‘t kind moest in de sakristie belezen worden. En met Blasius in ‘t begin van kortemaand, ‘t stormt dan dikwijls rond die tijd en de mensen die van winden in de buik geplaagd waren gingen gaan dienen naar Blasius-Wasius te Kaaskerke.

En die geen devotie hadden? Wel jong toch, iedereen had é remedie op zijn maniere en ze dienden dan nog algelijk in ‘t duikertje enee. Laat ons e’ keer zeggen dat niemand gelaten zijn zeer verdroeg: die teer was aan zweren en zevenogen moest ‘e’ neute van schade’ (muskaatnoot) in de beurze dragen, maar… ‘t moest e’ manje neute zijn. Hoe dat ge dat herkent? Hort e’ keer, dat manje neute heeft één platte kant op zijds, maar ‘t was zo zeldzaam dat er op een hele bokaal neuten soms geen een manje zat; ze waren er alleszins raar om vinden. En er zijn nu nog mensen die zu’k e’ neute dragen, ja, ja ‘t, Dries moest e’ keer onder d’ieksestralen en de dokteur zei: ‘k geloof dat hij e’ maagzweer heeft, maar… ‘t was dat manje neute die daar zat enee.

‘t Mollepootje wierd ook stijf vele gebruikt, en ze waren er niet raar de kindjes die e’ mollepootje in è flanellen zakje aan è lintje rond de nekke droegen, dat was om gemakkelijk tandjes te krijgen. En voor ‘t romaties… ? O lijk dadde, en ze deden twee dingen tegelijk, ze gingen eerst gaan dienen naar Livinus te Vlazele en Leinie Kools droeg meteen een kattederm rond heur nekke: Ja, ja bofte ze nog, d’r zit daar heiligentriek in en ‘k voele mij at veel beter.

Maar Tanse Parrazies droeg liever è heel kattevel op heur lijf rond de leen. Tanse was è kuisege en die kattesteert hing è keer uit heur rok en sloeg weg en were, en madame die er heur niet aan verstond zei zenuwachtig: maar Tanse wu’k doet die katte daar heel de tijd onder uwe rok, hoe kan je ‘t uitzien, è geef ze toch è stamp onder heur viole dat ze ronkt!…

Er was daar ook nog een afleester: dat was een oud wijfje en ze kost ‘t Sint-Antoniusvier (de zona) aflezen, maar ‘t gebedje bleef è sekreet. Ze bond een lint rond uw leen met è gouden trouwring aan en las half binnensmonds dat gebedje. De mensen die in onze streke niet geboren waren kregen gemakkelijk koorts, de Veurnambachtse stier dat ze zeiden, dat kwam door de Broeken van Esen en Woumen en nog elders. Om de koorts kwijt te geraken, moest ge zere naar de naaste boom lopen en è koorde of è bandje stro aan de boom binden, de koorts was er ingebonden.

Maar Wieze die langs de vaart woonde moest daar al niet van weten, ze horkte zelfs naar den dokteur niet, heur kinders lagen met de tiefus en de dokteur zei heel serieus: ‘goed verstaan hé vrouwe! Niets eten in geen veertien dagen, juiste è teugsje water’. Wieze stond aan de grond genageld, en als de dokteur de deure toetrok schoot ze uit: ‘wadde mijn joengens uithongeren, ja maar alzo niet te doene!’, en ze gaf ze elk een versen haring en ze kwamen er door en genazen.

M. C. uit Biekorf van 1959

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>