Gaan dienen voor de Catherinewielen

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 week ago     118 Views     Leave your thoughts  

Volksverering en bedevaart te Ledegem

… Ja Sinte Catherine wordt in Ledegem vereerd en daar komen ze dienen voor de Catherinewielen. Al dat ze doen is bidden aan haar beeld en in de sacristie gaan om gezegend te. worden en ze betalen een kaars.

Ik heb ook eens zulke dingen gehad op mijn arm als ik 16 jaar oud was. Mijn arm was gezwollen en ik dacht dat het vuur er in kwam en ik ging naar een nonneke dat nog al veel meesterde. Het zet, ‘t zijn Catherinewielen, ge moet naar Ledegem gaan dienen en ik ging, en ik zat wel een uur zo godvruchtig. en bidden en ‘s anderdaags was mijn arm nog veel slechter.’

‘k Ging weer naar maseurke, ‘t zei, ge moet gaan dienen of het vuur gaat in uw arm komen, Ik zei, ‘k ben geweest. En ‘t zei, ‘t is omdat ge niet goed gediend hebt. Ik zei, ik heb wel een uur lang gelezen maar ik ben naar de sacristie niet geweest en geen kaars betaald.

Ik ging terug en, ik deed dat allemaal goed en waarlijk en mijn arm was in 8 dagen gans genezen. Zo dat is alles wat gij doen moet, er komen er vele hier dienen, er zijn er die wat in den offerblok steken, daar, mede worden er missen gelezen. ter intentie van de bedevaarders. Een ommegang wordt er niet gedaan.

De ommegang, die gedaan wordt en waar er bedevaarders komen, is op St Annadag Dat is onze patrones, op 26 Juni. sanctjes of vaandeltjes bestaan hier niet.

Maar er is nog een ander bedevaartplaats, dat is het kapelleke van Bijstand, dat staat op een kwartier van t’onzent. Tenminste het heeft daar gestaan. Jammer genoeg is het nu verdwenen, de Duitsers hebben het doen afbreken, het stond in den weg als ze ‘t vliegplein aanlegden, maar als de oorlog gedaan is, ‘t komt er weer, Dat stond in een weide, overal tien minuten van de huizen en hier gingen de mensen daar vele naartoe bedevaarten, als er zieken waren in nood van sterven gingen wij. Ik ben zo veel mee geweest en we gingen met zoveel bedevaarders als de zieke jaren oud was.

Het is dikwijls gebeurd, terwijl wij aan het kapelleke stonden te bidden, dat ze verlost werden. Wij deden kaarsen mee en ontstaken ze. We staken ook wat in de offerblok en met dat geld deed de boer aan wie die kapel behoorde missen lezen in Ledegem.

Alle jaren op Sinksen was er daar een groot feest en elk trok daar naartoe met heel zijn huisgezin. Er waren daar van Ledegem, Dadizele, Rollegem, Moorsele bij duizenden kinderen. Ik ben er geweest met mijne moeder zaliger, ik ben er geweest met mijn kinderen, heel de bende.

Daar stonden in die weide 3 of 4 tenten waar bier verkocht werd, en veel kramen met sneukeling en speelgoed. Een echt feest voor de kinderen. Van drie weken voordien hoorde men de kinderen van niet anders meer spreken of van ‘t kapelleke van Bijstand. De priesters hebben dat nooit verboden maar niet goedgekeurd ook. De meesters en de nonnen, als ze met hun kinderen gingen wandelen, heb ik nooit weten naar ‘t kapelleke gingen.

Ik heb de oorsprong ervan nog horen vertellen, maar dat gebeurde wel twee honderd jaar geleden dat op dat boerenhof de beesten stierven van de pest. Er waren daar twee uitgangspoorten, een in het zuiden en een het noorden, en als de dieren gezond uitgingen langs de zuidpoort, als ze er achter gingen lagen ze dood in de weide. Het was om die sterfte tegen te houden dat ze dan die kapel daar gezet hebben.

De boer van nu zegt, dat, als de oorlog gedaan is, het eerste dat hij gaat doen is, dat kapelleke weer zetten. Er stond daar ook een eikenboom van 7 meter dikte in de omtrek ,genaamd ‘de dikke eik’. Maar die is nu ook verdwenen en die kunnen ze niet meer terugzetten.

Zo heb ik nu die vertelling gedaan, maar ‘t is spijtig ik kan u geen souvenirs zenden, ‘t er bestaan hier geen.

Hermenie L.

Ledegem 27 Maart 1944. verschenen in – ‘t Beertje – van 1946

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>