Gabberachtig van tonge

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       3 years ago     512 Views     Leave your thoughts  

GAAPAARD, GAPAARD, m. Iemand die gedurig staat te gapen. Die brouwerij heet de Gaapaard omdat er een gaapaard geschilderd staat op de poorte..
· Gapend aanschouwer, die met onnoozele verwondering iets aangaapt, fr. bayeur.
· Eene draak met opgesperden muil, zoo men eene geschilderd ziet aan de voeten van de H. Margareta, enz.
· Mond, smoel, snater.

GAARDE, v. Slechts gebruikt in gaarde nemen, acht nemen, oppassen, fr. prendre garde. Hij neemt er geen gaarde op.

GAATTE, adj. Gatig, met gaten, fr. troué, percé. Die schoe’n zijn gaatte. Een gaatte pateel, fr. liassoire.

GABBE, v., mv. gabben, vklw. gabbeken, gabbetje. Gapende wonde, kerf, groef, fr. balafre, taillade. Eene diepe gabbe. Wijde gabbe. Lange gabbe. Gabbe in ‘t hoofd. Eene gabbe toenaaien.

GABBERACHTIG, adj. Babbelachtig. ‘Die teere jeugd die zo los en zo gabberagtig van tonge is.’ (C. Hazart)

GABBEREN, gabberde, heb gegabberd (fvl. ègabberd). Wordt gezeid van ‘t geluid des kalkoens, fr. glouglouter. De kalkoen gabbert.

· Babbelen, swatelen, wawelen, f’r. jaser, bavarder.

Wat gabbert hij daar al? Met al uw gabberen, is uwe pijp uit. ‘Verslyten den tyd met klappen en gabberen.’
· Spotlachen met in de keel een geluid te maken gelijk de kalkoen die gabbert. Gabberen is onbeleefd. Geef hem raad, hij gabbert met u. Lachen en gabberen. ‘En staet gy daer en lagt en gabberd?’

· Afl. Gabberaar, Gabberachtig, Gabbering.
· Het fr. gabre bet. Kalkoen.

GABBERMOND, m. Snater. ‘
‘Bemerkt….of dat gy overal uw tong te veel wilt roeren,
En uwen gabbermond voor niemant pleegt te snoeren.’

GABBERMONDEN, gabbermondde, heb gegabbermond, o. w. Met den mond gabberen lijk een kalkoen, schimpende lachen. Spotten en gabbermonden. In plaats van op uwe redens te antwoorden, zal hij gabbermonden.

GAFFEL, GAFEL, m. Schertsende gebruikt voor den mond, fr. bouche. Hij zette zijnen gaffel open.

GAFFEL, m. Vork.
· Bij bakkers. Eene lange stang met een ijzeren blad aan ‘t einde, om het hout in den oven te schikken.

 

Uit het ‘Westvlaamsch Idioticon’ van 1873

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>