Gazette van Yperen in september 1857

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      3 years ago     591 Views     Leave your thoughts  

S’ JAN Bij IEPER. · We zijn in het uitdoen der aardappelen. Nooit hebben ‘er zo veel van die knollen opgedaan geweest als dit jaar. De landslieden zeggen dat het aardappels heeft geregend. Zo veel te beter; dit belooft veel eten voor de werklieden in de winter, bijzonderlijk om dat de plaag den aardappel, dit jaar, niet heeft aangedaan.

BRIELEN, 23° September 1857 Sint Cornelis wordt dit jaar zo veel niet bezocht als de voorleden jaren. Zondag waren er wat wandelaars op de been; maandag veel minder en de volgende dagen hebben wij er weinig gezien.

VLAMERTINGHE · Dijssendag 22e dezer, vond men alhier in eenen gracht langs den aarden weg na Vlamertinghe, het doode lichaam van een vrouwspersoon dewelke onbekend was. Men heeft nochtans niet lang vertoefd te weten dat het ‘t lichaam was van Lucia Goeman van Vlamertinghe; deze dochter, 23 jaren oud, was sedert ettelijke jaren aangedaan door de vallende ziekte; zij was dijssendag buiten de wete van haar huisgezin vertrokken om S’ Cornelis alhier te komen dienen.

ZILLEBEKE, 22° September. Onze landslieden hebben de ladders gerecht tegen hun fruitbomen. De appels worden opgedaan in overvloed en nochtans verkocht van 10 tot 11 franken per Ieperse zak. Men schrijft die hoge prijs toe aan de duurte der boter. De werkman geen boter kunnende kopen, doet eene provisie appels op om te eten op zijn brood; en de grote vraag doet de prijs der appels verhogen.

LANGEMARCK, 21e September. · Onze akkers herleven; men ziet overal koolzaad planten. Indien deze plant het aanstaande jaar lukt zo als zij dit jaar wel is uitgevallen, wij zullen nooit zo veel koolzaad hebben zien opdoen.

BIXSCHOTE, 20e September. · Verleden week was onze gemeente in feest. De heer Amand Lefevre, kwam thuis met de nieuwe bruid welke hij te Roeselare getrouwd had. Des avonds wierden onze klokken geluid, het kanon wierd geschoten, alle de huizen verlicht en onze inwoners bewezen de liefde welke zij een van hun bijzonderste medeburgers toedragen. Men bemerkte de prachtige verlichting der pastorij buiten alle andere huizen.

POPERINGHE. · Men is in onze omstreken temidden in de aardappeloogst. De aardappelen die alhier uitgedaan worden, zijn van eene allerbeste hoedanigheid en geven een overvloedige opbrengst. Dees jaar, heeft de plaag zeer weinig die kostbare plant aangetroffen; alles duidt aan dat die zo noodzakelijke vrucht aan zeer lage prijzen zal verkocht worden. De appel, die lekkere en gezonde vrucht die, den voorleden winter, zoo buitengewoon duur was, zal dit jaar ook op de tafel van den geringe burger toch mogen verschijnen.

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>